You are here

Tālākizglītība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecības iegūšana

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ozolniekos organizē mācību grupu apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (PIRKT, LIETOT, TIRGOT 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus).

Mācību norises vieta: LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.

Mācību norises laiks: četru dienu mācības 20.,21.,26.,27.02.2020. plkst. 09.00

Galvenās apmācību tēmas:

Graudu audzētājus aicina uz semināru

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju (LLKA) organizē semināru „Graudu audzētāju kooperatīvu darbības efektivitātes uzlabošana”, kas norisināsies Ādažos š. g. 22. oktobrī.

Semināra mērķis ir iepazīstināt ar Latvijas graudu nozares attīstības tendencēm, cenu nodrošināšanas mehānismu un cenu apdrošināšanu, informēt par Eiropas Inovāciju partnerību, kā arī dalīties kooperatīvu darbības dažādošanas un paplašināšanas pieredzē.

Pavasarī – jaunas mācības lauksaimniekiem un mežsaimniekiem

Jau vairāk nekā 400 lauksaimnieku un teju 200 mežsaimnieku aizvadītajos trijos mēnešos aktīvi izmantojuši iespēju izglītoties Eiropas Savienības (ES) līdzfinansētajās lauku attīstības programmas (LAP) mācībās.  Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina saimniekus pieteikties šo mācību pavasara ciklam.

No marta būs pieejamas vairākas mācību tēmas pārtikas produktu ražošanas nozarē, apskatot lauksaimniecības produktu ražošanas procesu un tehnoloģiju pilnveidi un attīstīšanu.

ES atbalsta saņemšanai lauksaimniecībā – būtiska kvalifikācijas celšana

Lauksaimniekiem, kuri pieteikušies kādam no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 2023.-2027. plānošanas perioda atbalsta veidiem un uzņēmušies jaunās piecgades saistības, papildu jāapgūst kvalifikācijas celšanas kursi lauksaimniecībā un pārtikas produktu ražošanā. Šo kursu apguvi visā valstī nodrošina Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC).

Aicina pieteikties mācībām ar Eiropas Savienības atbalstu

Viens no nosacījumiem valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta saņemšanai 2023.-2027. plānošanas periodā ir kvalifikācijas celšanas kursu apmeklējums tiem saimniekiem, kuri pieteikušies atbalstam kādā no Agrovides pasākumiem. Plašu nepieciešamo kursu klāstu  sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti (LBTU) no decembra sācis piedāvāt Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC).

OZOLNIEKI | Mācības 5. un 6.decembrī par virszemes ūdens resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu

Aicinājums lauksaimniekiem un ikvienam interesentam pieteikties mācībām par virszemes ūdens resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu

Š.g. 5. un 6.decembrī tiek organizētas kvalifikācijas celšanas mācības par virszemes ūdeņu kvalitātes un lauksaimniecības savstarpējo mijiedarbību, kas notiek LIFE GOODWATER IP projekta C14.2 aktivitātes “Profesionālās izaugsmes veicināšana un zināšanu papildināšana par virszemes ūdens resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu” ietvaros.

Mācības būs par tēmām:

- ūdens aprite dabā;

- ekosistēmu pieeja;

Pages