You are here

Preiļos notiks mācības par piena kvalitāti

Lopkopība

LLKC aicina apmeklēt trīs dienu apmācības „Kvalitatīva svaigpiena ieguve mazās un vidējās saimniecībās”.

Apmācības tiek rīkotas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros. Projekta Nr. 14-00-L11114-000107.

Teorētiskās apmācības notiks 12. un 18. martā, bet praktiskās nodarbības – 19. martā. Apmācību sākums 12. martā plkst. 10.00 LLKC Preiļu konsultāciju birojā, Raiņa bulvārī 21b, Preiļos.

Apmācību tēmas:

  1. Obligātās nekaitīguma prasības pārstrādei paredzētajam govs pienam.
  2. Somatiskās šūnas pienā un mastīti.
  3. Baktērijas un to vairošanās pienā.
  4. Inhibitorvielas pienā
  5. Slaukšanas un piena dzesēšanas iekārtu pareiza darbība un darbības kontrole.
  6. Pārraudzības datu analīze un rutīnas darbu protokolu izveide saimniecībās kvalitatīva piena ieguvei.
  7. Piena ieguves un uzglabāšanas organizācija piena ražošanas fermā.
  8. Savstarpējās Atbilstības prasības piena ražošanas saimniecībā un to ieviešanas praktiskā pieredze.

Lektori: Silvija Dreijere, Zita Briška un Ilmārs Gruduls.

Mācībās aicināti piedalīties reģistrētu lauksaimniecības produkciju ražojošu uzņēmumu īpašnieki vai arī tajos oficiāli nodarbinātas personas.

100% no apmācību izmaksām tiek finansētas no ES ELFLA līdzekļiem un nav nepieciešams personas līdzfinansējums.

Pieteikšanās uz apmācībām obligāta (vietu skaits ierobežots).

Pieteikšanās un plašāka informācija: LLKC Preiļu konsultāciju biroja lopkopības speciāliste Zita Briška, mob. tālr. 29458781, e-pasts: zita.briska@llkc.lv.

Add new comment