You are here

Notiks seminārs par precīzu ēdināšanu slaucamo govju ganāmpulkā

Pieteikties šeit

Tālruņa numurs: +371
Lopkopība
Piena lopkopība
Zālēdāju projekts

Aicinām 17. augustā piedalīties fermu dienas seminārā par tēmu “Precīzas ēdināšanas nozīme slaucamo govju ganāmpulkā, urīnviela kā proteīna izmantošanu ietekmējošais faktors”.

Zālēdāju projekta ietvaros rīkojam fermu dienu pasākumus izmēģinājumos iesaistītajās saimniecībās, šoreiz – Talsu novada Valdgales pagasta z/s “Kalni”.

Darba kārtība: Pirmā daļa – dabas parkā “Laumas” (viesu nama zālē), Īves pagasts, Talsu novads.

Reģistrācija no plkst. 10.30

  • Fermu dienas atklāšana, ekonomiskā situācija piena lopkopībā (Anita Siliņa, LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja);
  • Precīzas saimniekošanas nozīme ģimenes piensaimniecībā. Izmēģinājumā iegūto datu izskaidrošana. (Antra Gražule, piensaimniecību konsultante, izmēģinājuma zinātniskā konsultante, Inese Māla, LLKC Saldus KB konsultante);
  • Saimnieku pieredze precīzas lopkopības datu uzskaites sistēma z/s “Kalni”.

Otrā daļa – z/s “Kalni”, Valdgales pagasts, Talsu novads.

Rupjās lopbarības apsaimniekošana piena lopkopības saimniecībā. Sagatavotas barības devas nozīme piena lopkopības saimniecībā (Oskars un Evija Tālbergi, z/s “Kalni” saimnieki; Antra Gražule, izmēģinājuma zinātniskā konsultante; Dainis Arbidāns, LLKC konsultants veterinārmedicīnā).

Fermu dienu pasākums notiks 17. augustā. Reģistrācija dabas parkā Laumas (viesu nama zālē, reģistrēšanās no plkst.10.30-11.00. Plānotais pasākuma ilgums līdz plkst. 15.30 

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta līdz 15. augusta plkst. 12.00: Inese Māla, Saldus KB, mob. tālr. 28685672 vai e-pasts: inese.mala@llkc.lv, vai Anita Siliņa, LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja, mob. tālr. 28601061.

Pasākums – bezmaksas, norit Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Ilgtspējīgas lauksaimniecības ražošanas pilotprojektu īstenošana” ietvaros.