You are here

Zemnieki diskutē par rupjās lopbarības sagatavošanu

Lopkopība

 

LLKC Preiļu konsultāciju biroja lopkopības interešu grupas tēma 2018. gadā ir „Proteīna kā viena no svarīgākajiem rupjās lopbarības kvalitāti raksturojošiem rādītājiem loma ganāmpulku produktivitātes nodrošināšanā”.

Uz otro tikšanos z/s „Kapteiņi” 31. maijā pulcējās interešu grupas saimniecību zemnieki, lai diskutētu un dalītos pieredzē par savlaicīgas rupjās lopbarības gatavošanas uzsākšanas nozīmi augstāka proteīna satura nodrošināšanā barībā. Z/s „Kapteiņi” saimnieki Ojārs un Silvija Bračkas iepazīstināja ar savu zālāju apsaimniekošanas modeli.

Saimniecība šai sezonai ir iegādājusies zālāju maisījumu  “CutMax Digest”, kura sastāvā ir  sarkanais āboliņš 15%, daudzgadīgā airene 20%,  auzeņairene 25%, niedru auzene 25%, timotiņš 15% . Otrs  zālāju maisījums ir  “GrazeMax Original”, kura sastāvā ir baltais āboliņš 15% un daudzgadīgā airene 85%.  No augstražīgiem zālājiem iespējams sagatavot kvalitatīvu rupjo lopbarību, lai nodrošinātu ganāmpulku ar pilnvērtīgu proteīnu.   Stiebrzāles būtu jānopļauj vārpošanas sākumā, tiklīdz parādījusies vārpa, tauriņziežus – pirms ziedēšanas.  Interešu grupas dalībnieki tika iepazīstināti ar „Pļaušanas servisa” jaunākajiem datiem un informēti par  to, ka Latgales paraugi tiek ņemti Preiļu novada un Līvānu novada saimniecībās.

Skābbarības gatavošana z/s „Kapteiņi” uzsākta  29. maijā, un arī pasākuma laikā noritēja intensīvs darbs, iepriekšējā vakarā nopļauto zāli ietinot rituļos. Lai notiktu normāla ieskābšana un sula netecētu no rituļiem vai bedres, sausnai jābūt 35 līdz 40%. Uz lauka vālā nopļautajai zālei noteicām sausnu, –  saviļājot rokās zāles „bumbu” un uz 1 minūti saspiežot, to atlaižot, sula netecēja, bet rokas bija mitras un  rokas zāles „bumba” saglabāja formu, tad lēni atvērās un to zaudēja. Konstatējām, ka sausna  ir apmēram 35% . Bija iespēja vērot tehniku darbībā, vērtēt to, kā darbojas ietinējs un ka rituļi tiek ietīti 6 plēves kārtās. Saimniecībai ir jaudīga tehnika, tā darbojas labi, rituļi ir teicami sarullēti. Rituļi tiek novietoti lauka malā tuvu ceļam. Interešu grupas saimniecības ir uzsākušas zāles lopbarības gatavošanu, agrākais datums – 20. maijs. Uz 31. maiju IG saimniecībām kopā nopļauti 203 ha, sagatavoti 662 skābbarības rituļi, tiek kaltēts siens.

Visiem kopīgi diskutējot un noslēgumā apkopojot tikšanās laikā izteiktos viedokļus, saimnieki uzskata, ka ne mirkli nedrīkst kavēties ar zāles pļaušanu, stiebrzāles pāraug, arī āboliņš pumpurošanās fāzē. Tika atkārtotas praktiskās zināšanas par skābbarības gatavošanu, par to, kā efektīvi pielietot rituļu tehnoloģiju. Dalīšanās pieredzē interešu grupas dalībniekiem dod iespēju uzlabot saimniekošanas efektivitāti, papildināt zināšanas, sabalansēti izmantot saimniecībā esošos resursus.

Zita Briška,

LLKC Preiļu konsultāciju biroja lopkopības konsultante

Foto Galerija: