You are here

Notiks lauka diena par augu maiņas nozīmi bioloģiskajā lauksaimniecībā

Pieteikties šeit

Tālruņa numurs: +371
Augkopība

LLKC aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par augu maiņas nozīmi graudaugu un tauriņziežu audzēšanā bioloģiskajā lauksaimniecībā. Lauka diena notiks 9. jūlijā Madonas novada  Liezēres pagasta z/s  “Vidus Stukules”. Sākums plkst. 11 Liezēres pagasta viesu mājā “Linkas dīķi”.

Lauka dienā varēs iegūt informāciju par agrotehniskajiem pasākumiem graudaugu un tauriņziežu audzēšanā, it īpaši par problēmnezālēm bioloģiskajā lauksaimniecībā un to ierobežošanas iespējām ar agrotehniskiem paņēmieniem. Seminārā piedalīsies AREI vadošā pētniece Priekuļu pētniecības centrā Līvija Zariņa un “Horsch Maschinen GmbH” rūpnīcas pārstāvis Rihards Šņepsts. Tiks apspriestas aktualitātes sējuma struktūras sastādīšanā bioloģiskā lauksaimniecībā un kaitīgo organismu ierobežošanā. Notiks demonstrējuma lauka apskate un būs iespēja uzzināt saimniecības pieredzi bioloģiskajā  saimniekošanā un graudaugu audzēšanā, kā arī praktiski atpazīt kviešu slimības un kaitēkļus.

Papildu informācija un pieteikšanās: Anita Brosova, LLKC Madonas konsultāciju biroja augkopības konsultante, e-pasts: anita.brosova@llkc.lv; tālr. 22006859.

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. LAD līguma Nr. LAD240118/P26. Demonstrējuma tēma: Augu maiņas ietekme uz slimību un kaitēkļu attīstību graudaugu sējumos.

AttachmentSize
ld_darbakartmadona2.pdf132.51 KB