You are here

Aizvadīta lauka diena par graudaugu mēslošanu Latgalē

Augkopība

Jau otro gadu LLKC sadarbībā ar LLU MPS “Pēterlauki” Višķu nodaļu ierīko demonstrējumu par graudaugu mēslošanu. Lauka  diena notika “Kalna Višķos”, Višķu pagastā, Daugavpils novadā. Interesentiem bija iespēja iepazīties ar saimniecībā ierīkotajiem izmēģinajumiem kviešu un rapša sējumos, kā arī ar  LLKC 2018. gadā uzsākto demonstrējumu  par dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanu ziemas kviešu sējumos, lietojot tos dažādās kultūraugu attīstības stadijās. Šāds demonstrējums tiek ierīkots četros Latvijas reģionos.

Lauka dienā LLKC Preiļu kosultāciju biroja konsultante augkopībā Inese Magdalenoka interesentus iepazīstināja ar graudaugu mēslošanas demonstrējumu. Tas ierīkots, lai praktiski nodemonstrētu dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanas efektivitāti laukaugu sējumos, lietojot tos atšķirīgos laikos.

Demonstrējuma uzdevumi:

  • salīdzināt dažādu mēslošanas līdzekļu efektivitāti ziemas kviešu sējumos, noteikt ražu un tās izmaiņas atkarībā no mēslojuma normas un iestrādes veida un laika;
  • noteikt mēslošanas ekonomisko efektivitāti atkarībā no mēslojuma normas un iestrādes veida un laika.

Demonstrējums ierīkots velēnu vāji podzolētā smilšmāla augsnē, pH 6,3; organiskā viela 2,1%; kālija un fosfora nodrošinājums – vidējs.

Sēja veikta 15.09.2018.  ar normu 450 dīgtsp. sēklas/m2.

Visiem variantiem pamatmēslojumā dots NPK 10:26:36- 300 kg/ha.

Varianti:

1) Kontrole (pamatmēslojums).

2) Pamatmēslojums + papildmēslojums  (25.03.19.) (AS21),

3) Pamatm. + papildm. + papildm. (N:S) (03.05.19.) (AS31),

4) Pamatm.+ papildm. + Gramitrels 2 l/ha (16.04.19.) (AS28),

5) Pamatm. + Gramitrels 1 l/ha (rudenī) + papildm. + Gramitrels 1 l/ha (pavasarī) (16.04.19) (AS28).

Veģetācija šogad atjaunojās  marta beigās. Apskatot demonstrējuma lauku, konstatējām: sējumă vietām novērotas sārtā sniega pelējuma infekcijas pazīmes. Laukā redzami iznīkušu vai novājinātu augu plankumi. Augu pārziemošana novērtēta ar 8 ballēm, starp vaiantiem nebija būtisku atšķirību (konstatēti bojā aizgājuši augi un sniega pelējums). Kā visā valstī, arī “Kalna Višķos” postījumus nodarīja zosis. Vairāk cieta 2. un 3. variants. Papildmēslojumā tiek lietots sulfonitrāts. Augs visātrāk uzņem un izmanto nitrātu formas slāpekli (NO3), jo amonija (NH4) un urīnvielas (NH2) formas slāpeklis tiek pārveidots līdz NO3 formai, līdz tas ir augam uzņemams. To ietekmē temperatūra, mitrums, augsnes mikrobioloģiskā aktivitāte. Veģetācijai atjaunojoties, 25.03.19. visi varianti, izņemot kontroli, tiek mēsloti ar 300 kg/ha sulfonitrātu NS 30:7.  2. variantā 03.05.19. (AS31) stiebrošanā - 200 kg/ha sulfonitrāts.

Ārpusssakņu mēslošanā tika izmantots YaraVita Gramitrel, kas satur graudaugiem būtiskos mikroelementus Mn, Cu, Zn un sekundāro barības elementu Mg. Varš, magnijs, mangāns un cinks ir nozīmīgi maksimālai graudaugu ražas veidošanai. Stiebra izturība, ziedputekšņu kvalitāte un graudu veidošanās vārpā ir atkarīga no vara. Cinks ietekmē augu augšanas hormonu darbību. Magnijs un mangāns tieši ietekmē lapu kvalitāti. Augi ar nepietiekamu mangāna līmeni lapās ir jutīgāki pret nelabvēlīgiem apstākļiem un ir pakļauti augsnē dzīvojošo patogēnu iedarbībai.

Ārpussakņu mēslojuma YaraVita Gramitrel lietošana ziemājiem rudenī (5. variants) veicina spēcīgas sakņu sistēmas veidošanos un līdz ar to pārziemošanu. Pavasarī (4. variants) tiek veicināta cerošana, palielināta auga slimību izturība.  

Iknedēļas monitoringā ziemāju laukā arī apskatījām saknes, cerošanu, noteicām slimības, kukaiņu izplatību, nezāļainību. Novērojumos visos variantos redzam dažādību, kas atspoguļosies ražas iznākumā. Rezultāti tiks apkopoti pēc ražas novākšanas un analīžu veikšanas. Tad varēs izrēķināt arī ekonomisko efektivitāti.

Paldies LLU MPS “Pēterlauki” kolektīvam par sadarbību demonstrējuma un lauka dienas organizēšanā.

 

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. LAD līguma Nr. LAD240118/P24. Demonstrējuma tēma: Dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanas demonstrējums laukaugu sējumos, lietojot tos dažādās kultūraugu attīstības stadijās, dažādos Latvijas reģionos.

 

Inese Magdalenoka,

LLKC Preiļu konsultāciju biroja augkopības konsultante