You are here

Apaļo kokmateriālu cenu izmaiņas

Mežsaimniecība

Koksnes tirgū pašlaik vērojams cenu kāpums apaļkoksnei, ko ietekmējuši globālie procesi un arī Covid 19. To ietekmē samazinājušies mājsaimniecību izdevumi ceļošanai, kas nu tiek vairāk novirzīti būvniecībai un remontiem, būtiski ietekmējot pieprasījumu pēc kokmateriāliem un attiecīgi to cenu. Savukārt meža īpašniekiem šāda tirgus situācija pašlaik ir ļoti izdevīga.

Lielvalstu lēmumi attiecībā uz koksni un to produktiem, ne tikai ASV ievedmuitas dubultošana koksnes produktiem no Kanādas un, Krievijas izvedmuitas paaugstināšana koksnei ar 2022. gada 1. janvāri, bet arī COVID-19 ietekmē augušais koksnes pieprasījums būvniecības sektorā, ir ļāvis apaļkoksnes cenām strauji augt. Sevišķi tas vērojams skujkoku zāģbaļķiem, kur sasniegtas līdz šim nebijušas cenas, ļaujot meža īpašniekam realizēt priedes zāģbaļķus līdz pat 135 EUR/m3. Šādi strauji cenu kāpumi gan nav ilgstoši un ir jārēķinās, ka apaļo kokmateriālu tirgus cenas nostabilizēsies un kādam no sortimentiem cenas samazināsies. Pēdējo trīs mēnešu cenu izpēte liecina, ka no maija līdz jūlijam procentuāli apaļo kokmateriālu cenas ir augušas vidēji par 14,86%:

  • Priedes zāģbaļķu cenas ir kāpušas no 22.67% līdz 28.32%. Vidēji mēnesī paaugstinoties cenai no 7.56% līdz 9.44%.
  • Egles zāģbaļķu cenas ir kāpušas no 19.95% līdz 30%. Vidēji mēnesī paaugstinoties cenai no 6.65% līdz 10%.
  • Bērza zāģbaļķu cenas ir kāpušas no 3.10% līdz 9.05%. Vidēji mēnesī paaugstinoties cenai no 1.03% līdz 3.02%.
  • Apses zāģbaļķu cenas ir kāpušas no 5.82% līdz 15.98%. Vidēji mēnesī paaugstinoties cenai no 1.94% līdz 5.33%.
  • Baltalkšņa tara kluču cenas ir kāpušas no 5.82% līdz 6.19%. Vidēji mēnesī paaugstinoties cenai no 1.94% līdz 2.06%.
  • Papīrmalkas cenas ir kāpušas no 8.55% līdz 14.69%. Vidēji mēnesī paaugstinoties cenai no 2.85% līdz 4.9%.
  • Malkas cenas kāpums ir 12.65%, un ozola, oša malkas cenas kāpums ir 15.72%. Vidēji mēnesī paaugstinoties malkas cenai par 4.22% un ozola, oša malkai par 5.24%.

Sagatavoja: Artis Misiņš
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs