You are here

Apaļo kokmateriālu cenu izmaiņas

Mežsaimniecība

Aizvadītajos mēnešos skujkoku apaļkoksne dažādu globālu procesu un Covid 19 ietekmē bija sasniegusi vel nebijušas cenas virsotnes. Tomēr pašreiz koksnes tirgū ir vērojams cenu kritums skujkoku apaļkoksnei līdz pat 23%, kas skujkoku apaļkoksnes cenu nostabilizē tādā līmenī, kāda tā bija pirms straujā cenu kāpuma. Savukārt, lapkoku apaļkoksnei ir vērojams cenu kāpums, laika posmā no jūnija līdz septembrim, cenai kāpjot līdz pat 17%.

Būvniecības sektorā šobrīd notiek pieaugošs pieprasījums pēc koksnes, kā arī atgriežas pieprasījums koksnes enerģijas un celulozes sektoros, kas atspoguļojas papīrmalkas cenas kāpumā.

Pēdējo trīs mēnešu cenu izpēte liecina, ka no jūlija līdz septembrim procentuāli skujkoku apaļo kokmateriālu cenas ir kritušas vidēji par 13%, bet lapkoku apaļo kokmateriālu cenas ir kāpušas vidēji par 6%:

  • Priedes zāģbaļķu cena ir kritusi no -14.9% līdz -21.94%. Vidēji mēnesī pazeminoties cenai no -4.97% līdz -7.31%.
  • Egles zāģbaļķu cena ir kritusi no -13.79% līdz -23.30%. Vidēji mēnesī pazeminoties cenai no -4.60% līdz -7.77%.
  • Bērza zāģbaļķu cena ir kāpusi no 7.68% līdz 17.60%. Vidēji mēnesī paaugstinoties cenai no 2.56% līdz 5.87%.
  • Apses zāģbaļķu cena ir kāpusi līdz 15.25%. Vidēji mēnesī paaugstinoties cenai no 0.12% līdz 5.08%.
  • Baltalkšņa tara kluču cena ir kritusi no -0.5% līdz -2.39%. Vidēji mēnesī pazeminoties cenai no -0.80% līdz -0.17%.
  • Papīrmalkas cena ir kāpusi no 6.76% līdz 10.63%. Vidēji mēnesī paaugstinoties cenai no 2.25% līdz 3.54%.
  • Malkas cenas kāpums ir 3.1%, un ozola, oša malkas cenas kāpums ir 4.56%. Vidēji mēnesī paaugstinoties malkas cenai par 1.03% un ozola, oša malkai par 1.52%.

 

Artis Misiņš
Mežsaimniecības projektu vadītājs