You are here

Kultūraugu mēslošanas plāna kopsavilkums jāiesniedz līdz 30.novembrim!

Augkopība

Atgādinājums saimniekiem! Ja apsaimnieko lauksaimniecībā izmantojamo zemi īpaši jutīgā teritorijā 20 hektāru un lielākā platībā, kā arī audzē dārzeņus, augļu kokus vai ogulājus trīs hektāru un lielākā platībā, neaizmirsti līdz 30. novembrim elektroniski iesniegt Valsts augu aizsardzības dienestā kultūraugu mēslošanas plāna kopsavilkumu.

To nosaka Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumi Nr. 834 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem".

Kopsavilkumā jānorāda 2021. gadā faktiski iegūtā kultūraugu raža un izmantotie mēslošanas līdzekļi. Kopsavilkums jāiesniedz elektroniski, to var izdarīt elektroniskās pieteikšanās sistēmā (https://eps.lad.gov.lv/) Valsts augu aizsardzības dienesta pakalpojumu sadaļā vai ar elektronisko parakstu.

Īpaši jutīgā teritorija: Dobeles, Auces, Tērvetes, Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Vecumnieku, Iecavas, Rundāles, Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones, Salaspils, Stopiņu, Ropažu, Garkalnes, Carnikavas, Saulkrastu, Sējas, Ādažu, Inčukalna, Siguldas, Krimuldas un Mālpils novada administratīvās teritorijas robežas, izņemot Vecumnieku novada Valles pagastu un Kurmenes pagastu, Krimuldas novada Lēdurgas pagastu, kā arī Jelgavas, Rīgas un Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas robežu.