You are here

ZOOM | Gaļas liellopu pārraudzības mācības

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē gaļas liellopu pārraudzības mācības.

Apmācību struktūra: Zoom tiešsaistes nodarbības un tālmācības metode

Mācību norises laiks: 14.12-17.12.2021.

Dalībnieka mācību maksa: apliecības iegūšanai 60euro, t.sk PVN.

Aptvertās galvenās tēmas: dzīvnieku ēdināšanas priekšnosacījumi, dzīvnieku anatomija un fizioloģija, dzīvnieku reģistrs un pārraudzība, ciltsdarba pamati, veterinārija, labturība un pirmā palīdzība.

Lūdzam obligāti pieteikties līdz 10. decembrim:

Apliecības iegūšana:  https://www.mitto.me/galas-parraudzibas-macibas/pieteikties

Plašāka informācija: Kornēlija Indāne, tālr. 26148820, e-pasts – kornelija.indane@llkc.lv

Kontaktinformācija: 
Kornēlija Indāne, tālr. 26148820, e-pasts – kornelija.indane@llkc.lv
datums: 
Tuesday, December 14, 2021 to Friday, December 17, 2021
Kategorija: 
LLKC
Adrese: 
Afiša: 

Add new comment