You are here

Starptautiskā Meža diena 2023

Mežsaimniecība

21. martā pasaulē atzīmē Starptautisko Meža dienu. Katru gadu tiek izvēlēta viena ar mežu saistīta tēma, kurai pievērsta sabiedrības uzmanība. Šogad Sarptautiskās Meža dienas tēma ir “Mežs un veselība”. Meža resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana ir viens no labākajiem veidiem, kā rūpēties par planētu un mums pašiem. Ir būtiski nodrošināt mežu veselību, tādējādi gādājot gan par cilvēku iztiku, gan bioloģisko daudzveidību un veselīgu apkārtējo vidi.

Starptautiskās Meža dienas 2023 video: https://ej.uz/do1g

Šajā dienā ANO dalībvalstīs tiek organizēti izglītojoši pasākumi, stādīti koki, rīkoti konkursi. Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) aicina  jauniešus, meža īpašniekus un interesentus Starptautiskās Meža dienas ietvaros iesaistīties fotokonkursā “Mežs un veselība”, kā arī piedalīties seminārā “Meža ekosistēmas pakalpojumi Latvijā. Meža nekoksnes resursu izmantošana veselības stiprināšanai”.

Meži dod tik daudz mūsu veselībai! Tie attīra ūdeni, attīra gaisu, uzglabā oglekli, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, nodrošina pārtiku, medikamentu izejvielas, kā arī ietekmē cilvēku labklājību un atpūtas iespējas. Piedāvājam iespēju jauniešiem parādīt savus talantus fotografēšanā, un paust savu viedokli par mežu kā nozīmīgu veselības avotu cilvēku dzīvē. Darbus var iesūtīt līdz 21. aprīlim.  Fotokonkursam iesniegtos darbus vērtēs žūrija, labākos prezentējot arī plašākai publikai MKPC mājaslapā, sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā “Čiekurs”. Labāko darbu autori saņems balvu.

Lai piedalītos fotokonkursā, aizpildi pieteikuma veidlapu un augšupielādē savu fotogrāfiju: https://ej.uz/oxoy

Konkursa nolikums: https://ej.uz/8grv

Savukārt seminārā, kas notiks 21. martā Zoom platformā, LVMI “Silava” vadošā pētniece Zane Lībiete ikvienu interesentu izglītos par meža ekosistēmas jautājumiem, bet augu pazinēja Līga Reitere dāvās praktiskus padomus kā izmantot meža nekoksnes resursus veselības stiprināšanai.

Informācija par semināru un pieteikšanos: https://ej.uz/n1dv

Vēsturiski Starptautiskās Meža dienas sākotnējie pamati meklējami jau 1971. gadā, kad ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija ieviesa Pasaules Meža dienu, kā arī nesenākā pagātnē, kad starptautiskais Mežsaimniecības izpētes centrs dibināja Meža dienu (2007). Šobrīd abi minētie pasākumi vairs nenotiek. 2011. gads tika pasludināts par starptautisko meža gadu un tam sekoja vienošanās iedibināt jaunu tradīciju – atzīmēt Starptautisko Meža dienu 21. martā.

 

Ieva Tomberga,
MKPC mežsaimniecības projektu vadītāja