You are here

Iznācis “Lauku Lapas” marta numurs

Augkopība
Grāmatvedība
Lauku attīstība
Mežsaimniecība

Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” marta numurā aizraujošs Lindas Šarķes-Fedjajevas stāstījums par Āfrikas valsts Ruandas lauksaimniecību, ar kuru paredzama LLKC konsultantu sadarbība.

Uzskatāmi tabulās publicējam Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojumu par 2023. gadu, ko sagatavojuši LLKC Ekonomikas nodaļas speciālisti.

Plašs materiāls par LEADER projektu būtību, jo vairākas vietējās rīcības grupas tagad izsludinājušas pieteikšanos šo lauku attīstības programmu īstenošanai nākamajam plānošanas periodam.

Grāmatvedības sadaļā par aktuālā laukstrādnieku nodokļa piemērošanu, kas stājas spēkā no 1. aprīļa.

Labās pieredzes stāsti: par mājražotāju Olgu Blumbahu Vandzenes pagastā un Tobīsu ģimeni Kārķu pagastā.

Svarīgi – Eiropas Komisija plāno samazināt slogu lauksaimniekiem gan prasību, gan birokrātijas ziņā.

Mežsaimniekiem piedāvājums sākt mācības ar ES atbalstu, kuru tēmu loks ir ļoti plašs.

Informējam par konkursa “Laukiem būt!” finālistiem, kuru sacensība par atzinību un naudas balvām notiks 8. martā.

Kā vienmēr, tiek publicēts kalendārs ar svarīgākajiem datumiem, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst  nākamajā mēnesī.

Lauku Lapa Nr. 3 (228)

Dace Millere,
izdevuma “Lauku Lapa” redaktore