Jūs atrodaties šeit

Tālākizglītība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Piesakieties septembra un oktobra apmācību grupās!

LLKC Ozolniekos tiek komplektētas mācību grupas apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (pirkt, lietot, tirgot 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus).

Mācību norises vieta: Apmācības notiks LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.

Mācību norises laiks:

septembrī: 19.-21.09.2017.;

oktobrī: 17.-19.10.2017.

Galvenās apmācību tēmas:

Mācības ES nozīmes zālāju biotopu apsaimniekotājiem

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina nekavēties ar pieteikšanos rudenī gaidāmajām mācībām LAP pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) tos saimniekus, kuriem šis ir jau otrais dalības gads pasākumā. Ja saimnieki mācības nebūs apmeklējuši, Eiropas Savienības (ES) atbalsta maksājumu viņi nevarēs saņemt.

Komplektē mācību grupu kursā „Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi”

LLKC Ozolniekos tiks rīkotas vienas dienas apmācības Dzīvnieku pārvadātājiem un savākšanas centru darbiniekiem  par labturības prasībām pārvadāšanas laikā.

Mācību norises vieta: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), Rīgas iela 34, Ozolnieki.

Mācību norises laiks: 2017. gada 12. augusts (sestdiena) plkst. 10.00.

Galvenās apmācību tēmas:

Netradicionālo augu audzēšanas pieredze

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Madonas konsultāciju birojs organizēja mācības ”Netradicionālo augu audzēšana”. Mācības notika Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.  Madonas un Jelgavas konsultāciju biroju pārstāvji mācībās piedalījās kā lektori.  Divas mācību dienas notika Madonas konsultāciju birojā.  No 6. līdz 7.

Preiļos mācās par SEG ierobežošanu augkopībā

LLKC Preiļu konsultāciju birojs Līgo svētku nedēļā organizēja divu dienu bezmaksas apmācības „Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi augkopībā ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību.”

Apmācības darbiniekiem par labturības prasībām kautuvē Ozolniekos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē apmācības mājputnu, zaķveidīgo, šinšillu kautuvēs strādājošajiem saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā un MK noteikumiem Nr. 21 „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”.

Apmācību struktūra: Kurss sastāv no divām daļām: teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Apgūstot abas kursa daļas un nokārtojot rakstisku eksāmenu, tiek saņemts kvalifikācijas sertifikāts.

Apmācības darbiniekiem par labturības prasībām kautuvē

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē apmācības mājputnu, zaķveidīgo, šinšillu kautuvēs strādājošajiem saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā un MK noteikumiem Nr. 21 „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”.

Apmācību struktūra: Kurss sastāv no divām daļām: teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Apgūstot abas kursa daļas un nokārtojot rakstisku eksāmenu, tiek saņemts kvalifikācijas sertifikāts.

Būtiska informācija par pārraudzības apliecību pagarināšanu

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs informē, ka personām, kuras veic pārraudzību vienā ganāmpulkā saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 566, ik pēc 5 gadiem, sākot no apliecības izsniegšanas datuma, ir jāatjauno apliecības darbības periods, iesniedzot kvalifikāciju paaugstinošus dokumentus attiecīgajā darbības jomā (ne mazāk kā 16 stundas).

Lapas