Jūs atrodaties šeit

Kontaktinformācija platību maksājumiem 2017

Atgādinām, ka Lauku atbalsta dienestā līdz 22.maijam var pieteikties  platību maksājumiem, savukārt piesakoties līdz 15.jūnijam, tiks piemērota kavējuma sankcija. LAD ir sagatavojis elektroniski informatīvo materiālu platību maksājumu saņemšanai, kurā norādīti atbalsta veidi un galvenie nosacījumi atbalsta saņemšanai. http://www.lad.gov.lv/files/ladNewsItemFile/54/2017_INFO_MATERIALS_13apr2017.pdf
Ja ir neskaidrības platību maksājumu iesnieguma sagatavošanā, LLKC sertificēti konsultanti sniedz konsultācijas platību maksājumu pieteikumu aizpildīšanā elektroniskā pieteikšanās sistēmā (EPS). Lauksaimniekiem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, konsultanti var palīdzēt reģistrēties EPS, izmantojot “Konsultantu moduli”. Sertificētu konsultantu saraksts pieejams LLKC mājaslapā www.llkc.lv