Jūs atrodaties šeit

Arhīvs

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
16. Oktobris 2017.
 • Mežsaimniecība
Ja vēlies kļūt par mednieku, aicinām pieteikties uz SIA LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra organizētajām Jauno mednieku apmācībām. Šobrīd tiek komplektētas grupa Dagdā - plānots mācību sākums pēc 25...
13. Oktobris 2017.
 • Mežsaimniecība
SIA LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs turpina konsultāciju projekta īstenošanu Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros. Meža īpašniekiem (fiziskām un juridiskām personām),...
12. Oktobris 2017.
 • Mežsaimniecība
Izdots rudens Čiekurs, informatīvais izdevums meža īpašniekiem. Izdevumā galvenās aktuālās tēmas: Beidzies meža ugunsnedrošais laikposms; Izvērtēti konkursa „Sakoptākais mežs" pretendenti; Zviedrijā...
10. Oktobris 2017.
 • Mežsaimniecība
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā „Ieguldījumi meža platību...
27. Septembris 2017.
 • Mežsaimniecība
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs 14. un 27. oktobrī Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju...
19. Septembris 2017.
 • Mežsaimniecība
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs sāk rudens informatīvo semināru ciklu par aktualitātēm meža apsaimniekošanā. Svarīgākās tēmas: Jaunākais par ES atbalstu meža un aizaugušu zemju īpašniekiem; Jaunumi...
14. Septembris 2017.
 • Mežsaimniecība
SIA LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) vērš meža īpašnieku uzmanību, ka Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un...
12. Septembris 2017.
 • Mežsaimniecība
Man pieder zeme, kur apmēram pushektārs ir lauksaimniecības zeme, kur kādreiz atradusies mājvieta, un tai apkārt ir izcirtumi un meži. Es vēlētos pārvērst izcirtuma vietas lauksaimniecības zemē, lai celtu māju...
22. Augusts 2017.
 • Mežsaimniecība
Valsts lauku tīkla (VLT) pasākumu ietvaros LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs Jaunpils novadā organizē BEZMAKSAS Izglītojošo semināru “Meža nekoksnes resursi, to izmantošana”. Semināra norises vieta:...
09. Augusts 2017.
 • Mežsaimniecība
Meža konsultāciju pakalpojumu centra Madonas un Ziemļaustrumu nodaļas 8. un 9. augustā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “...
07. Augusts 2017.
 • Mežsaimniecība
Valsts lauku tīkla (VLT) pasākumu ietvaros LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra Madonas nodaļa sadarbībā ar Pasaules dabas fondu, 18. augustā no Madonas organizē izbraukuma bezmaksas semināru uz Pasaules...
11. Jūlijs 2017.
 • Mežsaimniecība
Ministru kabinetā atbalstīti Zemkopības ministrijas sagatavotie grozījumi 2013. gada 5. marta MK noteikumos Nr. 118 “Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās...
11. Jūlijs 2017.
 • Mežsaimniecība
Agromežsaimniecība ir viens no zemes izmantošanas veidiem, kas pie mums nav īpaši populārs, bet citās Eiropas valstīs to plaši pielieto un pazīst kā Agro Forestry . Kas ir agromežsaimniecība?...
10. Jūlijs 2017.
 • Mežsaimniecība
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs izdevis vasaras informatīvo izdevumu meža īpašniekiem „Čiekurs” 2(54)2017. Jaunākajā „Čiekura” numurā aktuālā informācija meža īpašniekiem: Gaidāmas izmaiņas...
04. Jūlijs 2017.
 • Mežsaimniecība
Mednieku apmācības
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs rīko apmācības jaunajiem un esošajiem medniekiem un medību vadītājiem. Pašlaik uz 2017. gada rudeni plānojas grupas: 6. oktobrī Valmierā plkst. 13.00 Mūrmuižas iela 9...

Lapas