Jūs atrodaties šeit

Kaitīgo organismu monitorings Valsts augu aizsardzības dienestā

Augkopība

Sākoties kultūraugu veģetācijas periodam, Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) aktīvi veic lauksaimniecības kultūraugu novērojumus kaitīgo organismu – slimību un kaitēkļu – konstatēšanai.

Informācija par veikto novērojumu rezultātiem atrodama VAAD mājaslapā www.vaad.gov.lv pirmajā lapā sadaļā „Kultūraugu novērojumi kaitīgo organismu konstatēšanai”. Mājaslapā redzamajā Latvijas kartē parādīti novērojumu rezultāti pēdējā nedēļā. Izmantojot novērojumu perioda meklēšanas logus („Periods”), ir iespējams izvēlēties arī citu periodu.

Izvēloties novadu (izvēles logs „Novads”), rezultāti tabulā sakārtosies, sākot ar tuvākajiem novadiem, kuros veikti novērojumi. Aktīvās veģetācijas periodā katru nedēļu tiek veidots kopsavilkums par kultūraugu attīstību un kaitīgo organismu izplatību visā Latvijā un tas ir atrodams zem novērojumu rezultātu tabulas (klikšķināt uz saites „Nedēļas apskati”). Aktuālākā informācija par kaitīgajiem organismiem tiek publicēta arī mājaslapas sadaļā „Ziņas”.

Novērojumu rezultātiem, kas atrodami VAAD mājas lapas sadaļā „Kultūraugu novērojumi kaitīgo organismu konstatēšanai”, ir nodrošināta tieša sasaiste ar VAAD datu bāzēm „Kaitīgie organismi” un „Augu aizsardzības līdzekļi kaitīgo organismu ierobežošanai”, kas pieejamas bez maksas.

Inta Jakobija, Valsts augu aizsardzības dienesta Integrētās augu aizsardzības daļas vecākā referente

Pievienot komentāru