Jūs atrodaties šeit

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

Grāmatvedība

Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 29. oktobrī izdarītie grozījumi papildina likuma 9. pantu (kas nosaka ar IIN neapliekamos ienākumus) ar jaunu pozīciju – ar brīvprātīgā darba veikšanu saistīto personificēto izdevumu kompensācijas, kuras brīvprātīgā darba veicējam atbilstoši brīvprātīgā darba līguma noteikumiem sedz brīvprātīgā darba organizētāji. Ir arī precizēts šo kompensāciju uzskaitījums:

a) par ēdināšanu, viesnīcu (naktsmītni), ceļa (transporta) izdevumiem, degvielu, apģērbu un apmācību – Ministru kabineta noteiktā sastāva un normu ietvaros un kuru kopējais apmērs taksācijas gada laikā (neatkarīgi no izmaksātāja) nepārsniedz 1000 eiro;

b) par veselības un dzīvības apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem brīvprātīgā darba veikšanas laikā, ja normatīvie akti paredz brīvprātīgā darba organizētājam obligātu pienākumu nodrošināt šādu nelaimes gadījumu apdrošināšanu;

c) par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu attiecībā uz trešajām personām (izņemot sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu), ja normatīvie akti paredz brīvprātīgā darba organizētājam obligātu pienākumu nodrošināt šādas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu;

d) par veselības pārbaudēm, ja normatīvie akti paredz brīvprātīgā darba organizētājam obligātu pienākumu nodrošināt šādas veselības pārbaudes.

Atgādinu, ka no 2016. gada 1. janvāra stāsies spēkā jauns likums  – “Brīvprātīgā darba likums”, kas reglamentē brīvprātīgā darba organizēšanu.

Linda Puriņa,

LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

PielikumsIzmērs
euro.jpg1.83 MB

Pievienot komentāru