Jūs atrodaties šeit

Pārtikas sistēmas kopīgu pārmaiņu kontrolsaraksts

Lauku attīstība

Maijā notikušais ekspertu dialogs par gatavību krīzes vadībai pārtikas nozarē izgaismoja virkni neskaidrību par šo jautājumu. Tādēļ sadarbībā ar Adizes instiūtu, LLKC aicina pārtikas nozarē iesaistītos iepazīties ar institūtu piedāvāto risku pārvaldības sarakstu. 

Patlaban katra uzņēmējam un lēmumu pieņēmējam ir svarīgi saprast, kā strādāt milzīgas nenoteiktības apstākļos, kā vadīt pārmaiņas un prioritātes. Nepieciešams efektīvi prognozēt un analizēt riskus un rast tiem rezultatīvākos risinājumus, taču, lai to paveiktu, būtiski ir ne tikai katram apzināties savas prioritātes, resursus un kapacitāti, bet arī nepieciešamo mijiedarbību ar citiem, kopīgu rīcību un/vai kopīga labuma vajadzības.

Izejvielu un energoresursu austrumu importa ierobežojumu dēļ jo īpaši svarīga ir Latvijas pārtikas sistēmas drošība, ilgtspējība un efektivitāte. Tāpēc Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar Zemkopības Ministriju un Adizes institūtu Latvijā Pārtikas dialoga ietvaros 3. maijā pulcēja nozares ekspertus, pārstāvot Balticovo, Karavelu, LPKS Latrapu, LR Saeimu, Straupes pienu, Zemkopības ministriju, lai izvērtētu izdevības un draudus, kuriem atrastos labākie risinājumi, risinot kopā, un nonāktu pie šādiem secinājumiem.

Lūk daži no izdevībdraudiem, kurus saskatīja diskusijas dalībnieki kopīgai risināšanai:

 • No kurienes un kā iepirkt
  resursus, izejvielas, enerģijas
  nesējus;
 • Pārtikas pašpietiekamība līdz
  galam nav skaidra;
 • Nenotiek katras nozares
  administratīvo barjeru
  pārvērtēšana;
 • Ko pārtikas sistēmas
  uzņēmumiem dienā X būtu
  jādara;

Lūk kādus risinājumus diskusijas dalībnieki piedāvā izstrādāt kopā:

 • Plānu saskaņošanas
  “mehānismu” starp nozares
  dalībniekiem;
 • Plānu saskaņošanas
  “mehānismu” starp nozari un
  ministriju;
 • Starpnozaru plānu
  saskaņošanas “mehānismu”
  starp ministrijām.

Vairāk lasiet un apskatiet Pārtikas sistēmas kontrolsarakstu šeit: 

No skaidras rīcības viedokļa būtiski apzināt stratēģisko un operatīvo pārmaiņu kapacitāti un izvēlēties precīzāko pārmaiņu vadības modeli. Aicinām pārliecināties, vai pārmaiņu vadība norit atbilstoši esošajai krīzes/ ārkārtas situācijai. Veikt nepieciešamākās operatīvās un korektīvās darbības, atbilstoši esošajam pārmaiņu režīmam.

Aicinām ikvienu pārtikas nozares pārstāvi uzsākt aktīvu rīcību sadarbībai pārtikas sistēmas attīstības veicināšanai ar LLKC un Adizes institūtu, lai, sagaidot rudeni, būtu maksimāli sagatavojušies tam, ko varam ietekmēt un kontrolēt kā savā uzņēmumā, tā nozarē un starp nozarēm. Pārtikas sistēmas nozaru sagatavošanai kopīgam darbam ārējās vides lielas nenoteiktības apstākļos šobrīd ir izšķiroša nozīme.