Jūs atrodaties šeit

Pieaugušo neformālā izglītība

Mācības meža nozarē nodarbinātajiem

Meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana mežizstrādē, kultūrvēsturiskie objekti mežā

2018. gada nogalē SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, biedrība “Latvijas Kokrūpniecības federācija” un nodibinājums “Pasaules Dabas Fonds” noslēguši nodomu protokolu par mežsaimniecībā nodarbināto apmācību veicināšanu, lai nodrošinātu Latvijā iegūto kokmateriālu pilnvērtīgu atzīšanu starptautiskajos koksnes tirgos, tā palielinot meža īpašnieku un meža nozares kopējo konkurētspēju un ekonomisko izaugsmi.

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāle “Meža konsultāciju pakalpojumu centrs” izstrādājis apmācību programmas saturu par nodomu protokolā minētajiem tematiem:

  • Aizsargājamās sugu dzīvotnes mežā;
  • Meža biotopi;
  • Kultūrvēsturiskie objekti mežā.

Programma pieejama šeit: Meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana mežizstrādē, kultūrvēsturiskie objekti mežā

Par plānotajām apmācībām sekot līdzi sadaļā Apmācības vai pieteikties, rakstot apmacibas@mkpc.llkc.lv 


Tālmācību kursi meža īpašniekiem un medniekiem

Mācību materiāli internetā, kas paredzēti, lai jebkurš interesents varētu pašmācības ceļā apgūt pamatzināšanas mežsaimniecībā un, izpildot testus, pārbaudīt savas zināšanas. 

Lai izmantotu iespēju mācīties internetā, vispirms jāpiereģistrējas, tad tiksiet pievienots mācību grupai.

Tālmācības platformā pieejamie mācību kursi:

  • Meža atjaunošana un ieaudzēšana;
  • Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem;
  • Apaļo kokmateriālu uzmērīšana un kvalitātes prasības;
  • Apmācības medniekiem;
  • Augošu koku krājas noteikšana;
  • Nodokļi meža apsaimniekošanā;
  • Enerģētiskās koksnes ieguve meža apsaimniekošanas procesā.