Jūs atrodaties šeit

Semināri meža īpašniekiem

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros sadarbībā ar Valsts meža dienesta struktūrvienībām, Lauku atbalsta dienestu, Latvijas valsts mežiem, LVMI „Silava” un citiem sadarbības partneriem organizē BEZMAKSAS informatīvos un izglītojošos seminārus meža īpašniekiem un citiem interesentiem par meža apsaimniekošanu un ar to saistītajiem jautājumiem.

Informatīvie  semināri tiek organizēti, lai informētu par aktualitātēm, kas saistītas ar valsts un ES likumdošanu un tās izmaiņām mežu apsaimniekošanā, valsts un ES atbalsta saņemšanas iespējām, kā arī citām meža, vides, lauku nozares un valsts pārvaldes institūciju aktualitātēm. Semināros iespējams arī saņemt atbildes uz jautājumiem, praktiskus padomus no nozares speciālistiem. Ziemas sezonā semināros plānots sniegt informāciju par dažādām meža īpašniekiem aktuālām tēmām – aizsargājamo meža platību apsaimniekošana, dabas skaitīšana, jaunaudžu ierīkošana un kopšana, mežaudžu apsaimniekošana, sugu sastāva veidošana, dažādi ciršu veidi, mežsaimniecisko darbu organizēšana, meža aizsardzība u.c.

Informatīvie semināri tiek rīkoti Zoom platformā, kā arī klātienē.

Norises laiks Semināra tēma Norises vieta Kontaktinformācija
02.12.2021 plkst. 14.00

Aktuālais meža apsaimniekošanā

Programma

Zoom platforma
Lai iedalītos seminārā, nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu: https://forms.gle/HFiirxcu253KfFgG7

MKPC Rēzeknes nodaļa
Viktors Jurčenko
Tālr. 28692818
viktors.jurcenko@mkpc.llkc.lv

MKPC Centrālais birojs
Edgars Iecelnieks
Tālr: 28018569
edgars.iecelnieks@mkpc.llkc.lv

06.12.2021 plkst. 13.00

Kas jāzina par meža ieaudzēšanu lauksaimniecībāneizmantojamās zemēs

Programma

Zoom platforma
Lai iedalītos seminārā, nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu: https://forms.gle/6Go3mukuBmViuHoM7

MKPC Preiļu nodaļa
Astrīda Rudzīte
Tālr. 26410476
astrida.rudzite@mkpc.llkc.lv

MKPC Centrālais birojs
Edgars Iecelnieks
Tālr: 28018569
edgars.iecelnieks@mkpc.llkc.lv

08.12.2021 plkst. 14.00

Ievads mežsaimniecībā

Programma

Zoom platforma
Lai iedalītos seminārā, nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu: https://forms.gle/GitLpdrTDKhC3NDz7

MKPC Ludzas nodaļa
Anna Pastare-Skutele
Tālr. 29411165
anna.pastare@mkpc.llkc.lv

MKPC Centrālais birojs
Edgars Iecelnieks
Tālr: 28018569
edgars.iecelnieks@mkpc.llkc.lv

Izglītojošo semināru mērķis ir nodrošināt bezmaksas seminārus visā valsts teritorijā par meža īpašniekiem aktuālām tēmām viņu profesionālās kompetences pilnveidošanai, rezultātā paaugstinot privāto mežu apsaimniekošanas kvalitāti un efektivitāti, ceļot meža īpašnieku kā uzņēmēju konkurētspēju. Semināru dalībniekiem iespējams iegūt infomāciju no meža nozares speciālistiem par jaunako pētījumu atziņām un to pielietošanu praksē, dažādām inovācijām meža apsimniekošanā, racionālu zemes izmantošanu mežsaimniecības produkcijas ieguvei, meža nekoksnes resursu izmantošanu un citām ar nozari saistītām tēmām.

Galvenās izglītojošo semināru tēmas:

•             Meža ne koksnes resursi to izmantošana;

•             Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana;

•             Meža koksnes resursu racionāla apsaimniekošana, izmantošana un ieguve;

•             Efektīvas medību saimniecības veidošana;

•             Meža apsaimniekošana, laba un pārņemama prakse.

 Par plānotajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem) var interesēties sazinoties ar MKPC speciālistiem.

Klātienes semināros piedalās tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas ar sadarbspējīgu sertifikātu, iekštelpās lietojot sejas maskas un ievērojot vispārējos epidemioloģiskās drošības nosacījumus.