Jūs atrodaties šeit

Aktualitātes

12. Oktobris 2021.
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) ir papildinājis e-semināru sadaļu ar e-semināru sēriju jaunajiem meža īpašniekiem. Semināri veidoti ar mērķi, lai palīdzētu iegūt pamatzināšanas un sniegtu noderīgus...
12. Oktobris 2021.
Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” oktobra numurā plašs atskats uz LLKC organizētā pasākuma “Novada Garša” fināla norisi Rīgā, Hanzas peronā. Informējam par to, ka LLKC sagatavojis jaunu Tehnikas izmaksu...
12. Oktobris 2021.
Šogad mežā pēc aizvadītās vasaras kaitēkļu savairošanās slimību izplatība ir konstatēta, bet būtiski kaitējumi nav novēroti. Vizuāli ļoti nepatīkami bija vērpēju un tīklkožu bojājumi, bet kokus daudz nebojāja...
12. Oktobris 2021.
Sākoties mežizstrādes sezonai, aktivizējas arī negodīgi darboņi vai uzpircēji, kuri ar dažādām metodēm cenšas pierunāt meža īpašniekus pārdot mežu vai cirsmas par pievilcīgām cenām. Visbiežāk tās ir...
06. Oktobris 2021.
LLKC Mežu konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) ir sagatavojis un izdevis jaunu – rudens informatīvo izdevumu meža īpašniekiem Čiekurs 3(71)2021. Rudens Čiekurā atrodama aktuāla un noderīga informācija, kā...
01. Oktobris 2021.
Lai meža īpašnieki vienkāršoti varētu noskaidrot meža apsaimniekošanas darbību ietekmi uz CO 2 piesaisti, LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs Eiropas Inovācijas partnerības projektā iesniedzis ideju par...
10. Septembris 2021.
Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” septembra numurs. Tajā stāstām par aizvadītajā Pārtikas sistēmu dialogā izskanējušajām atziņām, kas palīdzēs formulēt Latvijas viedokli, ar kuru ANO samitā...
10. Septembris 2021.
Vasaras otrā puse un rudens mežā ir labākais laiks, lai parūpētos par jaunaudzēm. Jaunaudžu kopšana ļauj izveidot augšanas apstākļiem piemērotu audzes sastāvu un uzlabot labvēlīgus augšanas apstākļus nākotnes...
07. Septembris 2021.
Koksnes tirgū pašlaik vērojams cenu kāpums apaļkoksnei, ko ietekmējuši globālie procesi un arī Covid 19. To ietekmē samazinājušies mājsaimniecību izdevumi ceļošanai, kas nu tiek vairāk novirzīti būvniecībai un...
02. Septembris 2021.
Līdz 27. septembrim Lauku atbalsta dienests pieņems projektus pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” divās aktivitātēs. Aktivitātē “Meža ugunsgrēkos un dabas...
24. Augusts 2021.
Zināšanas par mežsaimniecības kooperatīvu darbību un konkurētspējas palielināšanu turpmāk interesenti bez maksas varēs apgūt sev ērtā laikā un vietā, izmantojot tālmācības platformu www.talmaciba.llkc.lv , ko...
17. Augusts 2021.
Lai saglabātu dabas vērtības un vairotu daudzveidību, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu un Dabas aizsardzības pārvaldi uzsāk privāto zemju īpašnieku...
10. Augusts 2021.
Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” augusta numurs. Informējam par to, kā notiks dialogs par lauku un pārtikas sistēmu nākotni, diskusiju Latvijā sākot rīt – 11. augustā, lai ar tās secinājumiem...
10. Augusts 2021.
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis projektu pieņemšanu atbalsta saņemšanai meža īpašniekiem no 27. augusta līdz 27. septembrim . Aktivitātē “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu...
10. Augusts 2021.
Projektā “ Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” ( LIFE-IP LatViaNature ) uzsākta vērienīga privāto meža īpašnieku aptaujāšana par invazīvajām sugām. Aptaujā...

Lapas