Jūs atrodaties šeit

Aicinām uz semināriem par meža apsaimniekošanu

Mežsaimniecība

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs sāk informatīvo semināru ciklu par aktualitātēm meža apsaimniekošanā.

Svarīgākās tēmas:

Jaunākais par ES atbalstu meža un aizaugušu zemju īpašniekiem;
Jaunumi saistībā ar izsludināto ES atbalsta projektu pieņemšanas 5. kārtu;
Meža vērtību inventarizācija (Dabas skaitīšana);
Bezmaksas konsultācijas, iespēja piedalīties mācībās u.c. meža īpašniekiem aktuāli jautājumi.

Semināru norises vietas, laiki:

PLĀNOTIE SEMINĀRI

Datums

Nosaukums

Norises vieta

Kontaktinformācija

20. februārī

Aktualitātes par ES atbalstu mežiem

“Mežvidi”, Novadnieku pagasta pārvaldes zāle

Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidkurzemes nodaļa
Maruta Pragulbicka
mob. 20222041

21. februārī

Jaunākais par ES atbalstu meža īpašniekiem

Jumpravas kultūras nams, Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Sēlijas nodaļa Jekaterīna Blaua
mob. 26534704

21. februārī

Aktualitātes par ES atbalstu mežiem. Dabas skaitīšanas projekts Latvijā

Sējas novada domes ēka “Jēņi” Interešu centrs, Loja, Sējas novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Cēsu nodaļa
Laila Šestakovska
mob. 28323647

22. februārī

Valsts un ES atbalsts lauksaimniecībai un meža īpašniekiem 2018. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Dabas aizsardzības pārvaldes aktualitātes.

Ļaudonas pagasta pārvalde, Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Madonas nodaļa
Mairita Bondare
mob. 28381176

22. februārī

Aktuālā informācija lauksaimniekiem un meža īpašniekiem

Auces novada pieaugušo izglītības un informācijas centrs, Jelgavas iela 1a, Auce, Auces novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Zemegales nodaļa Ieva Doniņa mob. 26352648

22. februārī

Aktualitātes par ES atbalstu mežiem. Dabas skaitīšanas projekts Latvijā

Vecpiebalgas bibliotēka, Ziemeru iela 13, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Cēsu nodaļa
Laila Šestakovska
mob. 28323647

23. februārī

Jaunākais par ES atbalstu meža īpašniekiem

Viesītes kultūras nams, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Sēlijas nodaļa Jekaterīna Blaua
mob. 26534704

23. februārī

Aktualitātes par dabas skaitīšanas projektu un ES atbalstu mežiem

Aizputes novada Tūrisma informācijas un Mūžizglītības centrs, Aizpute, Aizputes novads

Sākums plkst. 16.00

MKPC Dienvidkurzemes nodaļa
Līva Tukiša
mob. 29285111

27. februārī

Aktualitātes par ES atbalstu mežiem. Dabas skaitīšanas projekts Latvijā

Skolas iela 2, Birzgale, Ķeguma novads

Sākums plkst. 11.00

MKPC Rīgas reģionālā nodaļa
Rita Daščiora
​mob. 22019356

28. februārī

Jaunākais par ES atbalstu meža īpašniekiem un izmaiņām nodokļu likumdošanā

Aknīstes novada pašvaldības zālē, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Sēlijas nodaļa Jekaterīna Blaua
mob. 26534704

28. februārī

Aktualitātes par atbalstu mežiem un meža veselības aktualitātes 2018. gadā

Kr. Valdemāra iela 21a, Talsi

Sākums plkst. 11.00

MKPC Ziemeļkurzemes nodaļa
Valdis Usne
mob. 29462977

28. februārī

Aktualitātes par ES atbalstu mežiem. Dabas skaitīšanas projekts Latvijā

Dabas muzeja 6. Stāva konferenū zālē, Kr. Barona iela 4, Rīga

Sākums plkst. 17.30

MKPC Rīgas reģionālā nodaļa
Rita Daščiora
​mob. 22019356

2. martā

Valsts un ES atbalsts lauksaimniecībai un meža īpašniekiem 2018. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Dabas aizsardzības pārvaldes aktualitātes.

Varakļānu kultūras nams, 1. Maija laukums 4, Varakļāni, Varakļānu novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Madonas nodaļa
Mairita Bondare
mob. 28381176
 

6. martā

Valsts un ES atbalsts lauksaimniecībai un meža īpašniekiem 2018. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Dabas aizsardzības pārvaldes aktualitātes.

Ērgļu saieta nams, Rīgas iela 5, ērgļi, Ērgļu novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Madonas nodaļa
Mairita Bondare
mob. 28381176

7. martā

Jaunākais par ES atbalstu meža un aizaugušo zemju īpašniekiem

“Pagastmāja”, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Sēlijas nodaļa Jekaterīna Blaua
mob. 26534704

7. martā

Valsts un ES atbalsts lauksaimniecībai un meža īpašniekiem 2018. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Dabas aizsardzības pārvaldes aktualitātes.

Bilska, Smiltenes novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļvidzemes nodaļa
Andris Vīrs
mob. 26108426

7. martā Aktualitātes par ES atbalstu mežiem. Dabas skaitīšanas projekts Latvijā

Taurpes tautas nams, Bērzu iela 6, Taurupe, Ogres novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Rīgas reģionālā nodaļa
Rita Daščiora
​mob. 22019356
9. martā Valsts un ES atbalsts lauksaimniecībai un mežsaimniecībai un meža īpašniekiem 2018. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Dabas aizsardzības pārvaldes aktualitātes  Dabas izglītības centrs "Vecupītes", Vecupītes, Kocēnu novads  MKPC Ziemeļvidzemes nodaļa
Andris Vīrs
mob. 26108426

Sīkāka informācija par plānotajiem semināriem pieejama Valsts Lauku tīkla mājas lapā www.laukutikls.lv