Jūs atrodaties šeit

Aicinām uz semināriem par meža apsaimniekošanu

Mežsaimniecība

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs sāk rudens informatīvo semināru ciklu par aktualitātēm meža apsaimniekošanā.

Svarīgākās tēmas:

Jaunākais par ES atbalstu meža un aizaugušu zemju īpašniekiem;
Jaunumi saistībā ar izsludināto ES atbalsta projektu pieņemšanas 4. kārtu;
Meža vērtību inventarizācija (Dabas skaitīšana);
Bezmaksas konsultācijas, iespēja piedalīties mācībās u.c. meža īpašniekiem aktuāli jautājumi.

Semināru norises vietas, laiki:

PLĀNOTIE SEMINĀRI

Datums

Norises vieta

Kontaktinformācija

9. oktobrī

SIA LLKC, Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Zemgales nodaļa
Ieva Doniņa
mob. 26352648

10. oktobrī

Bauskas mežniecība, “Ošiņi”, Bauskas novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Rīgas reģionālā nodaļa
Rita Daščiora
mob. 22019356

11. oktobrī

Jaunpils reģionālais attīstības centrs “Rats”, Jaunkalni, Jaunpils novads

Sākums plkst. 11.00

MKPC Zemgales nodaļa
Ieva Doniņa mob. 26352648

11. oktobrī

Iecavas novada dome, Skolas iela 4, Iecava, Iecavas novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Rīgas reģionālā nodaļa
Rita Daščiora
mob. 22019356

12. oktobrī

Bārbeles tautas nams, Vecumnieki, Vecumnieku novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Rīgas reģionālā nodaļa
Rita Daščiora
mob. 22019356

13. oktobrī

Auces novads pieaugušo izglītības un informācijas centrs, Jelgavas iela 1a, Auce, Auces novads

Sākums plkst.11.00

MKPC Zemgales nodaļa
Ieva Doniņa
mob. 26352648

13. oktobrī 

Siguldas novads, "Sabiedriskais centrs" Jūdaži

Sākums plkst. 10.00

MKPC Cēsu nodaļa 
Laila Šestakovska
mob. 28323647
20. oktobrī  Ciblas novads, Saimniecības "Birztaliņas", "Ļustiki" MKPC Ludzas nodaļa 
Ludvigs karvelis
mob. 29411165

Sīkāka informācija par plānotajiem semināriem pieejama Valsts Lauku tīkla mājas lapā www.laukutikls.lv