Jūs atrodaties šeit

Aicinām uz semināriem par meža apsaimniekošanu

Mežsaimniecība

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs sāk informatīvo semināru ciklu par aktualitātēm meža apsaimniekošanā.

Svarīgākās tēmas:

  • Jaunākais par ES atbalstu meža un aizaugušu zemju īpašniekiem;
  • Jaunumi saistībā ar izsludināto ES atbalsta projektu pieņemšanas 5. kārtu;
  • Meža vērtību inventarizācija (Dabas skaitīšana);
  • Bezmaksas konsultācijas, iespēja piedalīties mācībās u.c. meža īpašniekiem aktuāli jautājumi.

Semināru norises vietas, laiki:

PLĀNOTIE SEMINĀRI

Datums

Nosaukums

Norises vieta

Kontaktinformācija

14. martā

Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem

Tautas nams, Porečje, Dagdas novads

Sākums plkst. 9.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Jānis Dzalbs
mob. 26459513

14. martā

Aktualitātes par ES atbalstu mežiem

Grobiņas mežniecība, Atpūtas iela 4, Grobiņa, Grobiņas novads

Sākums plkst. 13.00

MKPC Dienvidkurzemes nodaļa
Līva Tukiša
mob. 29285111

16. martā

Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem

Asūne (Tautas nams), Dagdas novads

Sākums plkst. 9.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Jānis Dzalbs
mob. 26459513

16. martā

Valsts un ES atbalsts meža īpašniekiem 2018. gadā

Stalbes tautas nams, Pārgaujas novads

Sākums plkst. 13.00

MKPC Ziemeļvidzemes nodaļa
Andris Vīrs
mob. 26108426

19. martā

Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem

Andrupene (Tautas nams), Dagdas novads

Sākums plkst. 9.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Jānis Dzalbs
mob. 26459513

19. martā

Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem

Andzeļi (Tautas nams), Dagdas novads

Sākums plkst. 12.30

MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Jānis Dzalbs
mob. 26459513

20. martā

Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem

Svarinci (Tautas nams), Dagdas novads

Sākums plkst. 9.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Jānis Dzalbs
mob. 26459513

20. martā

Valsts u ES atbalsts lauksaimniecībai un meža īpašniekiem 2018. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi.

Pašvaldības telpas, Biksēre, Madonas novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Madonas nodaļa
Mairita Bondare
mob. 28381176

20. martā

Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem

Ezernieki (Saietu nams), Dagdas novads

Sākums plkst. 12.30

MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Jānis Dzalbs
mob. 26459513

20. martā

Aktuālā informācija mežu un lauku īpašniekiem

Virešu tautas nams, Apes novads

Sākums plkst. 13.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļa
Ilgvars Briedis
mob. 26314426

21. martā

Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem

Konstantinova (Tautas nams), Dagdas novads

Sākums plkst. 9.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Jānis Dzalbs
mob. 26459513

21. martā

Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem

Dagdas kultūras nams, Dagda, Dagdas novads

Sākums plkst. 12.30

MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Jānis Dzalbs
mob. 26459513

22. martā

Aktuālā informācija mežu un lauku īpašniekiem

Kolberģa tautas nams, Alūksnes novads

Sākums plkst. 13.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļa
Ilgvars Briedis
mob. 26314426

23. martā

Aktuālā informācija mežu un lauku īpašniekiem

Mālupes saieta nams, Alūksnes novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļa
Ilgvars Briedis
mob. 26314426

28. martā

Aktuālā informācija mežu un lauku īpašniekiem

Annas tautas nams, Alūksnes novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļa
Ilgvars Briedis
mob. 26314426

Sīkāka informācija par plānotajiem semināriem pieejama Valsts Lauku tīkla mājas lapā www.laukutikls.lv