Jūs atrodaties šeit

Apmācības – tagad arī attālināti

Mežsaimniecība

LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) atsāk meža īpašnieku apmācību organizēšanu Latvijas Lauku attīstības programmas ietvaros.

Teorētiskās nodarbības tiek nodrošinātas caur Zoom un Tālmācības platformām (talmaciba.llkc.lv). Savukārt praktiskās nodarbības notiks saskaņā ar ar MK noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Par aktuālajām mācību tēmām un grupām skatīt šeit.
Pieteikšanās un plašāka informācija pie attiecīgās mācību grupas organizētāja vai rakstot: apmacibas@mkpc.llkc.lv

 

“Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros”, LAD Līguma nr. LAD131118/P44