Jūs atrodaties šeit

Izsludināta projektu pieņemšana ES atbalstam meža īpašniekiem

Mežsaimniecība

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis projektu pieņemšanu atbalsta saņemšanai meža īpašniekiem no 27. augusta līdz 27. septembrim.

Aktivitātē “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” (50 000 eiro). Atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams. Iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Aktivitātē “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošana”  kopējais publiskais finansējums ir 6 000 000 eiro. Aktivitātē kā atbalstāma tiek attiecināta tikai jaunaudžu retināšana. Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2023. gada 1. septembrim.

Plašāka informācija un projekta iesnieguma veidlapa pieejama LAD mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta veidi" – “Projekti un investīcijas” – “Atbalsta pasākumi”.

Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki var palīdzēt meža īpašniekiem ar padomu un praktiski projektu sagatavošanā un iesniegšanā LAD. Plašāka informācija: www.mkpc.llkc.lv vai pa tālruni 63050477.