Jūs atrodaties šeit

Meža inventarizācija

Saskaņā ar Meža likumu meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir jānodrošina, lai īpašumā vai valdījumā esošajā mežā tiktu veikta pirmreizēja meža inventarizācija un dati jāiesniedz Valsts meža dienestā, kā arī vismaz reizi 20 gados ir jāveic atkārtota meža inventarizācija.

Meža inventarizācijas dati dod iespēju īpašniekiem saprast, kādas koku sugas un cik lielos apjomos aug viņa mežā, kādi augšanas apstākļi ir sastopami konkrētajā īpašumā. Šie dati ir izmantojami meža apsaimniekošanas plāna izgatavošanai, pamatojoties uz ko meža īpašnieks var plānot darbus savā mežā, uzzināt, kad un cik daudz būs iespējams iegūt koksni no sava meža īpašuma, jo derīga meža inventarizācija ir viens no priekšnoteikumiem, lai veiktu plānotu koku ciršanu mežā. Pēc šiem datiem iespējams  veikt meža īpašuma vērtības aprēķinu.

Tāpat meža inventarizācija nepieciešama, lai pretendētu uz valsts vai Eiropas Savienības līdzfinansējumu meža nozares atbalsta pasākumu realizācijā, kā arī saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides par īpašumā esošajām jaunaudzēm un saimnieciskās darbības aprobežojumiem.

MKPC darbinieku lielā pieredze nodrošinās meža inventarizācijas veikšanu augstā kvalitātē.
 
MKPC darbinieki, kas veic Meža inventarizāciju

 

Reģions

Kontakti

Jānis Zvaigzne 

Vidzeme

Mob. 28307178,

E-pasts: janis.zvaigzne@mkpc.llkc.lv

Jānis Dzalbs

Dienvidlatgale

Mob. 26459513

E-pasts: janis.dzalbs@mkpc.llkc.lv

Edgars Sušinskis

Dienvidlatgale

Mob. 26418970

E-pasts: edgars.susinskis@mkpc.llkc.lv

Jānis Sēlis

Sēlija

Mob. 26465432,

E-pasts: janis.selis@mkpc.llkc.lv

Astrīda Rudzīte

Preiļi

Mob. 26410476

E-pasts: astrida.rudzite@mkpc.llkc.lv

Viktors Jurčenko

Rēzekne

Mob. 28692818

E-pasts: viktors.jurcenko@mkpc.llkc.lv