Jūs atrodaties šeit

MKPC atsāk praktiskās nodarbības klātienē

Mežsaimniecība

Kopš MK noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" ļauj organizēt pieaugušo izglītības praktiskās nodarbības, kuras nav iespējams veikt attālināti, MKPC, ievērojot drošības noteikumus, atsāk Latvijas Lauku attīstības programmas mācības, nodrošinot teorētisko zināšanu apguvi ZOOM platformā un tālmācībā, bet praktisko nodarbības klātienē.

Par aktuālajām mācību tēmām un grupām skatīt šeit.
Pieteikšanās un plašāka informācija pie attiecīgās mācību grupas organizētāja vai rakstot: apmacibas@mkpc.llkc.lv

“Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros”, LAD Līguma nr. LAD131118/P44