Jūs atrodaties šeit

Pieļauj pagarinājumu koku izvešanai no meža īpaši aizsargājamās teritorijās

Mežsaimniecība

Valdība otrdien, 6. martā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības noteikumos. Grozījumi ievieš izņēmumu koksnes izvešanai arī pēc noteiktā putnu ligzdošanas saudzēšanas laika sākuma.  

Noteikumi par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un izmantošanu nosaka vispārējo aizliegumu dabas liegumos, dabas parkos un aizsargājamos ainavu apvidos veikt mežsaimniecisko darbību no 15. marta līdz 31. jūlijam. Mežsaimnieciskās darbības aizlieguma sākums - 15. marts - ir noteikts, ņemot vērā putnu nometnieku ligzdošanas fenoloģiju, kas tieši nav atkarīga no meteoroloģiskajiem apstākļiem.

Pagājušā gada decembrī tika izsludināta valsts mēroga katastrofa mežsaimniecībā, kas radusies meteoroloģisko apstākļu dēļ. Tādēļ mežistrādes uzņēmumi un meža īpašnieki ir lūguši atļaut kokmateriālu izvešanu no meža pēc 15. marta īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Tā kā nelabvēlīgi laikapstākļi vairāk ietekmē putnu ligzdošanas sekmes, nevis laiku, kad tie uzsāk ligzdošanu, ir nolemts ar veiktajiem grozījumiem atļaut kokmateriālu izvešanu augsnes sasaluma apstākļos, ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja. Dabas aizsardzības pārvaldei atļauja šādās izņēmuma situācijās ir jāizsniedz 10 darbdienu laikā.

Vairāk informācijas - noteikumos "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"", kas stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

______________________________

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv