Jūs atrodaties šeit

Starptautiskā meža diena 2020 – meži pārāk dārgi, lai mēs tos zaudētu

Mežsaimniecība

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja jau 2012. gadā pasludināja 21. martu par Starptautisko meža dienu. Šajā dienā tiek apzināta un palielināta izpratne par visu veidu mežu nozīmi. Starptautiskajā meža dienā valstis tiek mudinātas organizēt vietējas, nacionālas un starptautiskas aktivitātes, kuras saistītas ar mežu un kokiem. Katrai Starptautiskajai meža dienai tiek izvēlēta tēma, un 2020. gada tēma ir “Meži un bioloģiskā daudzveidība. Pārāk dārgi, lai pazaudētu”.

  • Meži ir mājvieta ~80% no visas pasaules sauszemes bioloģiskās daudzveidības.
  • Mežos un ar kokiem klātās platībās  sastopamas vairāk nekā 60 000 koku sugu.
  • Vairāk nekā miljards cilvēku ir tieši atkarīgi no mežiem, lai iegūtu pārtiku, pajumti, enerģiju un ienākumus.
  • Atmežošana turpinās satraucošā tempā – katru gadu tiek iznīcināti 13 miljoni hektāru mežu, un tas rada 12 līdz 20% no globālajām siltumnīcefekta gāzu emisijām, kas veicina klimata izmaiņas.

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs meža īpašniekus Latvijā aicina apgūt  mācības (pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas valstī) par meža bioloģisko daudzveidību un videi draudzīgu meža apsaimniekošanu – http://new.llkc.lv/lv/nozares/mezsaimnieciba-apmacibas/apmacibas, kā arī piedāvājam  konsultācijas par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību – http://new.llkc.lv/lv/nozares/mezsaimnieciba/konsultacijas.

Papildu resursi:

Eiropas meža institūta atklātā vēstule valstu vadītājiem par planētas Meža samita nepieciešamību: https://www.efi.int/articles/open-letter-heads-states-need-earth-forest-summit

Apvienoto Nāciju Organizācijas informācija par Starptautisko meža dienu:   https://www.un.org/en/observances/forests-and-trees-day
 

Rakstu sagatavoja,
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs