Jūs atrodaties šeit

Aktualitātes

10. Septembris 2021.
Vasaras otrā puse un rudens mežā ir labākais laiks, lai parūpētos par jaunaudzēm. Jaunaudžu kopšana ļauj izveidot augšanas apstākļiem piemērotu audzes sastāvu un uzlabot labvēlīgus augšanas apstākļus nākotnes...
07. Septembris 2021.
Koksnes tirgū pašlaik vērojams cenu kāpums apaļkoksnei, ko ietekmējuši globālie procesi un arī Covid 19. To ietekmē samazinājušies mājsaimniecību izdevumi ceļošanai, kas nu tiek vairāk novirzīti būvniecībai un...
02. Septembris 2021.
Līdz 27. septembrim Lauku atbalsta dienests pieņems projektus pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” divās aktivitātēs. Aktivitātē “Meža ugunsgrēkos un dabas...
24. Augusts 2021.
Zināšanas par mežsaimniecības kooperatīvu darbību un konkurētspējas palielināšanu turpmāk interesenti bez maksas varēs apgūt sev ērtā laikā un vietā, izmantojot tālmācības platformu www.talmaciba.llkc.lv , ko...
17. Augusts 2021.
Lai saglabātu dabas vērtības un vairotu daudzveidību, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu un Dabas aizsardzības pārvaldi uzsāk privāto zemju īpašnieku...
10. Augusts 2021.
Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” augusta numurs. Informējam par to, kā notiks dialogs par lauku un pārtikas sistēmu nākotni, diskusiju Latvijā sākot rīt – 11. augustā, lai ar tās secinājumiem...
10. Augusts 2021.
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis projektu pieņemšanu atbalsta saņemšanai meža īpašniekiem no 27. augusta līdz 27. septembrim . Aktivitātē “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu...
10. Augusts 2021.
Projektā “ Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” ( LIFE-IP LatViaNature ) uzsākta vērienīga privāto meža īpašnieku aptaujāšana par invazīvajām sugām. Aptaujā...
09. Augusts 2021.
Vilku kucēniem straujāk augot, nepieciešams vairāk barības, tāpēc šajā laikā var palielināties vilku uzbrukumu skaits mājlopiem. Valsts meža dienests aicina lopkopjus pievērst lielāku uzmanību ganāmpulku...
29. Jūlijs 2021.
No 27. augusta līdz 27. septembrim Lauku atbalsta dienests pieņems projektus pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” divās aktivitātēs. Lai projektu pieteikumi būtu...
27. Jūlijs 2021.
Šī gada jūlija vidū Eiropas Komisija nāca klajā ar paziņojumu par apstiprināto Eiropas Savienības (turpmāk – ES) meža stratēģiju, kura ir kā viena daļa no pasākuma kopuma “Fit for 55” jeb “Piemēroti 55“, kura...
20. Jūlijs 2021.
MKPC kopš aprīļa ir atsākušās Latvijas Lauku attīstības programmas mācības mežsaimniecībā. Līdz šim zināšanas ieguvuši 123 mācību dalībnieki, tādās tēmās, kā “Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei”, “...
20. Jūlijs 2021.
Seminārā stāstīts par Natura 2000 platībām un pieejamajiem atbalsta maksājumiem aprobežoto teritoriju meža īpašniekiem. Sniegta informācija arī par ES nozīmes biotopu uzskaiti Latvijā, un pirmajiem...
14. Jūlijs 2021.
Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” jūlija numurs. Tajā stāstām par to, kā LLKC kopā ar sadarbības partneriem izstrādā tieši Latvijas lauksaimniekiem paredzētu inovatīvu saimniecību pārvaldības...
14. Jūlijs 2021.
Atbilstoši jau iepriekš sniegtajai informācijai par ES atbalstu meža īpašniekiem 2021.–2022. gada periods tiek uzskatīts par pārejas periodu pēc LAP 2014.–2020. gada perioda līdz Kopējās Lauksaimniecības...

Lapas