Jūs atrodaties šeit

Business support

Programma: Interreg V - A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programma 2014 – 2020

Projekts: Projekts LLI - 131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā”/ “Creating of business support system and the availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania”

Saīsinātais nosaukums: Business support

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2017 – 31.03.2019 (24 mēneši)

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions, LV

https://www.youtube.com/watch?v=H-kwxlRzBXs

Projekta partneri:

  • Kurzemes Plānošanas reģions, LV;
  • Aizkraukles novada pašvaldība, LV;
  • Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), LV;
  • Šauļu inkubators, LT
  • Panevežu Biznesa centrs, LT
  • Rokišķu rajona pašvaldības publiskā bibliotēka, LT

Projekta mērķis:

Veicināt uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot atbalsta sistēmu un veicinot biznesa ideju dzīvotspēju, koncentrējoties uz biznesa uzsākšanos un pašnodarbinātību, ietverot visas uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas.

Projekta apakšmērķi:

  • Paaugstināt pārrobežu sadarbību un stiprināt uzņēmējdarbības atbalsta institūciju kapacitāti.
  • Veicināt uzņēmējdarbību, nodrošinot uzņēmējdarbības dzīvotspējīgu ideju atbalsta sistēmu uzsācējiem.

Projekta rezultāti:

  • Izveidots Aizkraukles uzņēmējdarbības centrs (LV) un Rokišku bibliotēkas, uzņēmējdarbības un NVO klasteris (LT)

https://www.youtube.com/watch?v=1ut2uQDt2WA

https://www.youtube.com/watch?v=5za0L3JzNi4

https://www.youtube.com/watch?v=HwGKK1BkLcs

           https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020/

https://www.youtube.com/watch?v=UxTtB5q4asg

Projektā veikto aktivitāšu laikā notikuši vairāk kā 50 pasākumi (semināri, mācības, tīklošanās pasākumi, izstādes), kurus apmeklējuši vairāk kā 3000 apmeklētāji.

Projekta kopējais finansējums: 729 604,12 EUR (t.sk. ERAF finansējums: 620 163,47 EUR)

LLKC finansējums: 106 206,00 EUR (t.sk. ERAF finansējums: 90 275,10 EUR)

 

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam, www.latlit.eu, www.europa.eu

Elīna Ozola

elina.ozola@llkc.lv