Jūs atrodaties šeit

i2connect

Projekts: Interaktīvu inovāciju attīstīšana lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, apvienojot Eiropas konsultantus/ Connecting advisors to boost interactive innovation in agriculture and forestry

Programma: Horizon 2020

Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2019.- 30.10.2024.

Vadošais partneris: French Chambers of Agriculture (Francija)

Projekta partneri:

 • The Agricultural University of Athens (Grieķija)
 • Legal Entity of the Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (Beļģija)
 • National Agricultural Advisory service (Bulgārija)
 • The European Forum for Agricultural and Rural Advisory Services (ES-Latvija)
 • Research Institute of Organic Agriculture in Europe (ES-Beļģija)
 • Internationale Akademie für ländliche Beratung (ES-Vācija)
 • South Eastern Europe Advisory Service Network (ES-Horvātija)
 • Advisory service of Finland ProAgria (Somija)
 • ACTA-les instituts techniques agricoles (Francija)
 • University of Hohenheim (Vācija)
 • Hungarian Chamber of Agriculture (Ungārija)
 • CIRCA Group Europe Limited (Īrija)
 • Teagasc Agriculture and Food Development Authority (Īrija)
 • Council for Agricultural Research and Economics (Itālija)
 • Latvian Rural Advisory and Training Centre Ltd (Latvija)
 • PI Lithuanian Agricultural Advisory Service (Lietuva)
 • Agricultural Advisory Centre in Brwinów (Polija)
 • CONSULAI Consultoria Agroindustrial, Lda (Portugāle)
 • Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Spānija)
 • Swiss Centre for Agricultural Extension and Rural Development (Šveice)
 • Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie (Nīderlande)
 • Wageningen Research Foundation (Nīderlande)
 • Széchenyi István University (Ungārija)

Projekta mērķis: uzlabojot Eiropas konsultantu prasmes, atbalstīt interaktīvo inovāciju radīšanas un nodošanas procesu, tādējādi atbildot uz izaicinājumiem jaunajā Eiropas lauksaimniecības un mežsaimniecības politikā.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti:

 • Stiprināt konsultantu prasmes, kompetences un spēju atbalstīt interaktīvu inovāciju procesus, identificējot un daloties ar labās prakses piemēriem, attīstot rīkus, metodes un apmācības un organizējot zināšanu pārņemšanu un savstarpēju kontaktu veidošanu.
 • Pilnveidot un profilēt konsultantu lomu interaktīvu inovāciju procesu dažādos līmeņos: labāk izprotot katras valsts AFKIS (lauksaimniecības un mežsaimniecības zināšanu un inovāciju sistēmas), identificējot konsultāciju pakalpojumu sniedzējus visā Eiropā, veidojot iesaistošu vidi konsultāciju dienestos, labāk sasaistot un iekļaujot konsultāciju pakalpojumus AFKIS un izmantojot atbilstošu valsts politiku.
 • Izveidot sociālā atbalsts tīklu un sadarbības kultūru konsultantu vidū, kas veicina novatoriskus inovāciju procesus.
 • Radīt Eiropas mēroga konsultantu un konsultācijas dienestu datubāzi.
 • Veikt konsultantu treneru apmācības, nodrošinot tālāku zināšanu nodošanu ilgtermiņā.

Projekta kopējais finansējums: 4 999 943 EUR

LLKC finansējums: 107 112.44 EUR

Papildinformācija:

Plašākai informācijai par projektu sazinieties ar LLKC Projektu un attīstības daļas vadītāju Lindu Šarķi-Fedjajevu (linda.sarke@llkc.lv)