Jūs atrodaties šeit

Arvien palielinās lauksaimnieku un mežsaimnieku izglītošanās iespējas

Tālākizglītība

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) līdz pat 2022. gadam lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un pārtikas produktu ražošanas nozarē strādājošajiem piedāvā plašas teorētisko un praktisko mācību iespējas.

Pasākuma mērķis ir nodrošināt profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumus, kas veidotu izpratni par lauksaimniecības, mežsaimniecības vai pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas, konkurētspējas uzlabošanas, kā arī zemes un meža apsaimniekošanas, vides un klimata, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanas metožu izmantošanu, atjaunojamo energoresursu, zinātnes atziņu un jaunas prakses pielietojamības un citiem jautājumiem.

Tiek piedāvātas 52 dažādu tēmu programmas, kuras varēs apgūt gan Latvijā, gan izglītoties praktiskās nodarbībās ārzemēs. Mācību programmās apmēram puse no stundu skaita paredzētas teorētiskām nodarbībām, bet otra puse – praktiskām, kas notiek ne tikai auditorijā, bet arī uz vietas saimniecībās, mežos un laboratorijās.

Mācību programmu piedāvājums dažādos Latvijas reģionos ir atšķirīgs – par lauksaimniecības tēmām jāsazinās ar LLKC reģionālajiem birojiem http://new.llkc.lv/lv/biroji, par mežsaimniecības – ar Meža konsultāciju pakalpojuma centra administrāciju vai reģionālajām nodaļām http://new.llkc.lv/lv/visi-specialisti?nozare=3, par pārtikas produktu ražošanas tēmām – ar LLU Mūžizglītības centru http://mc.llu.lv/

Lai varētu piedalīties mācībās, dalībniekiem ir jāpierāda iesaiste minētajās nozarēs. Liela daļa mācību ir bez maksas, daļa – ar līdzfinansējumu.

LLKC mājaslapā atrodamas visas lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas produktu ražošanas programmu tēmas, tuvākajā laikā ieplānotās mācības un to programmas http://new.llkc.lv/lv/nozares/talakizglitiba/macibu-pasakums-2018-2022

Tiem lauksaimniekiem un mežsaimniekiem, kuri vēlas gūt vēl lielāku praktisku pieredzi un dalīties tajā ar citiem, iesakām apmeklēt arī citu LLKC organizētu pasākumu “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana”. Papildu informācija par šo pasākumu pieejama šeit: http://new.llkc.lv/lv/nozares/talakizglitiba/Saimniec%C4%ABbu%20un%20me%...

Jolanta Sūna-Strautiņa,

LLKC Tālākizglītības nodaļas vadītāja vietniece

Uzziņai

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas investīciju pasākuma 2014.–2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD līguma Nr. LAD131118/P44.