Jūs atrodaties šeit

Atbalsts mazajiem/jaunajiem lauksaimniekiem – ar atbilstošu izglītību

Tālākizglītība
Tālmācība

Saimniecību konkurētspējas veicināšanai mazie lauksaimnieki drīzumā varēs pieteikties atbalstam saimniecību attīstībai, savukārt jaunie lauksaimnieki – atbalsta saņemšanai saimniecību dibināšanai vai esošo saimniecību pārņemšanai.

Te gan jāatceras, ka, lai varētu pretendēt uz atbalstu šajās programmās, viens no nosacījumiem ir – atbilstoša izglītība.

Prasības jaunajiem lauksaimniekiem

Jaunajiem lauksaimniekiem apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" nepieciešama augstākā vai vidējā profesionālā lauksaimniecības izglītība (apgūti lauksaimniecības priekšmeti vismaz 320 stundu apjomā) vai arī – atbalsta pretendents ir uzsācis mācības un izglītību iegūs 36 mēnešu laikā pēc tam, kad stāsies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ja jaunajam lauksaimniekam vidējās profesionālās lauksaimniecības izglītības vēl nav, bet projekta īstenošanas laikā to nepieciešams iegūt, tad to var izdarīt lauksaimniecības profesionālās izglītības skolās un tehnikumos. Jāizvēlas programmas, kuru apguves ilgums nav ilgāks par 1,5 gadu, un iepriekš jābūt iegūtai vidējai izglītībai.

Svarīgi! Pašreiz šajās izglītības iestādēs norit jauno audzēkņu uzņemšana, tādēļ nevajadzētu kavēties, lai uz projekta iesniegšanas laiku mācības kādā no izvēlētajām programmām būtu jau uzsāktas:

Mazajiem lauksaimniekiem nepieciešama iegūta augstākā vai vidējā profesionālā lauksaimniecības izglītība vai apgūtas lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā, vai arī atbilstoša vismaz piecu gadu darba pieredze lauksaimniecības jomā.Prasības mazajiem/vidējiem lauksaimniekiem

Ja minētā izglītība nav iegūta, tad darījumdarbības plāna īstenošanas laikā jāapgūst lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā. LLKC piedāvā apgūt kādu no divām programmām, kas nodrošina atbilstību šim nosacījumam – “Lauksaimniecības pamati” (170 stunda s)vai “Bioloģiskā lauksaimniecība” (180 stundas). Ja mācību dalībnieks plāno nodarboties ar bioloģisko lauksaimniecību, tad būtu nepieciešams uzreiz izvēlēties apgūt šo programmu, jo tā nodrošina gan atbilstību nosacījumam “apgūtas lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā”, gan zināšanas un prasmes saimniekošanai pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, kas ir viens no nepieciešamajiem nosacījumiem saimniecības sertifikācijas procesā.

Svarīgi! Programmu apguvi tālmācībā var uzsākt jebkurā laikā https://talmaciba.llkc.lv/.

Savukārt rudens pusē vairāki LLKC reģionālie biroji plāno uzsākt nodarbības arī tiešsaistē un klātienē. Par grupu komplektēšanu interesēties tuvākajā LLKC birojā http://new.llkc.lv/lv/biroji

Informāciju sagatavoja
Jolanta Sūna,
LLKC Tālākizglītības nodaļas vadītāja vietniece