Jūs atrodaties šeit

Iznākusi jūnija “Zivju Lapa”

Zivsaimniecība
Citi

Šajā numurā Latvijas Zemkopības ministrijas speciālisti skaidro jaunās zvejas un jūras akvakultūras produktu izsekojamības kontroles prasības. Tās stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā un nosaka produktu elektronisko izsekojamību tirgū un datu par darbībām ar produktiem ievadīšanu informācijas sistēmā.

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla konsultants Jānis Kravalis iepazīstina ar LLKC un sadarbības partneru paveikto nopietnākās piekrastes zvejnieku problēmas risināšanai – roņu nodarīto postījumu lomiem un zvejas rīkiem mazināšanai.

Apaļais jūrasgrundulis ir nemainīga aktualitāte pēdējos gados Baltijas jūras piekrastē. Sākumā zvejnieki to uzskatīja par problēmu un apdraudējumu tradicionālajām piekrastes zivju sugām. Bet nu jau pēdējos gados tā ir papildu zvejas iespēja atsevišķos piekrastes rajonos. Vai draudi ir pazuduši, – par to stāsta institūta “BIOR” pētnieki Didzis Ustups un Ivars Putnis.

Šajā numurā arī reportāža par Reņģēdēju festivālu, kas maijā Salacgrīvā notika jau trešo reizi.

ZIVJU LAPA NR. 2 (40)

Dace Millere,

LLKC Apgāda redaktore