Jūs atrodaties šeit

Par mednieku eksāmenu

Eksāmenus organizē un pieņem  Valsts Meža dienests (VMD).

Jaunajiem medniekiem eksāmens sastāv no divām daļām - teorijas un šaušanas.

Jaunajiem medību vadītājiem eksāmens ir tikai teorijā.

Teorētiskais eksāmens - notiek rakstiska testa veidā. Jātbild uz 60 jautājumiem 90 minūšu laikā. Eksāmena laikā aizliegts sarunāties, izmantot palīgmateriālus, mobilos tālruņus, datorus, planšetes.

Eksāmens ir nokārtots, ja pieļautas ne vairāk kā 6 kļūdas jaunajiem medniekiem, un ne vairāk kā 5 kļūdas jaunajiem medību vadītājiem.

Eksāmena tēmu loks ir plašs un bez nopietnas mācīšanās to nokārtot nav iespējams!

Jautājumi ir vienādi gan jaunajiem medniekiem, gan jaunajiem medību vadītājiem. Atšķiras tikai proporcionālais sadalījums starp jautājumu tēmām.

Šaušanas eksāmens - tiek vērtēta prasme apieties ar ieroci, ievērojot drošības prasības, un prasme precīzi šaut. Jāšauj 35 m distancē ar gludstobra ieroci 10 šāvieni, no kuriem 4 pa stāvošu un 6 pa skrejošu mežacūkas mērķi. Eksāmens ir nokārtots, ja iegūti vismaz 50 punkti.

Eksāmenā var šaut arī pa lidojošiem mērķiem ar gludstobra ieroci. Šajā gadījumā jasašauj vismaz 12 šķīvīši no 25.

Lai veiksmīgi nokārtotu šaušanas eksāmenu, jaunajam medniekam treniņa nolūkos jāizšauj vismaz 2 sērijas (sērijā 10 šāvieni).

Eksāmeni notiek vairākas reizes gadā katras Virsmežniecības teritorijā.

Eksāmenam jāpiesakās vismaz 5 darbdienas pirms eksāmena datuma, ar iesniegumu griežoties VMD.