Jūs atrodaties šeit

Nefinanšu rādītāji

Nefinanšu rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2016. gadam par valsts dotāciju līdzekļiem

 

2015.gada fakts

2016.gada plāns

Aprēķināto bruto segumu grupu skaits

12

14

Veikto kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumu skaits

606

606

Apsekoto lauku saimniecību skaits

4600

4600

Lauku saimniecību skaits par kurām sagatavota informācija Saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT)

1 000

1000