Jūs atrodaties šeit

Ozolnieku novads

Dzīvnieku pārvadātājiem un dzīvnieku savākšanas centra darbiniekiem.

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 2015. gada 6. maijā LLKC (Ozolniekos, Rīgas iela 34) organizē kursus Dzīvnieku pārvadātājiem un dzīvnieku savākšanas centra darbiniekiem.

Kursu sākums plkst. 10:00. Kursa nobeigumā iegūst sertifikātu (beztermiņa)  dzīvnieku pārvadāšanai pa LR un uz ES valstīm.

Galvenās tēmas: dzīvnieku fizioloģija, stresa jēdziens, labturības prasības un noteikumi pārvadāšanas laikā, Regula (EK) Nr. 1/2005

Pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska 63050235; 26148820; rudite.sanzarevska@llkc.lv

Ražošanas plāna apmācības. Tālmācības programmā „Lauksaimniecības pamati”

12.03.2015. Ozolnieki LLKC. Ražošanas plāna apmācības. Tālmācības programmā „Lauksaimniecības pamati” piedāvā iespēju ražošanas plāna izstrādi apgūt klātienē kopā ar ekonomiskas konsultantu. Šajās apmācībās Jūs iegūsiet papildus zināšanas par peļņas vai zaudējuma aprēķina sagatavošanu, pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķiniem, saimniecības bilances aprēķinu un bruto seguma izmantošanu. (grupa slēgta).

Lapas