Jūs atrodaties šeit

Zemgale

Jauno mednieku apmācības Tukumā

LLKC Mežu konsultāciju un pakalpojumu centrs (MKPC) 3.martā pulksten 10.00 aicina uz jauno mednieku apmācībām Tukumā. Mācības notiks LLKC Tukuma birojā, Ed.Veidenbauma ielā 9.

Mācībās aicinām piedalīties interesentus arī no Engures, Mērsraga, Kauguriem, Jūrmalas, Lestenes, Jaunpils, Dobeles un citiem novadiem.

Pieteikšanās un plašāka informācija - Juris Šaiters, 20223626

Seminārs upeņu audzētājiem Ozolniekos

16. martā plkst. 10.00 aicinām uz semināru Ozolniekos, kurā varēs uzzināt, kādēļ upenes var būt ogu kultūra ar lieliskām perspektīvām.

Nozares praktiķis un LLKC dārzkopības eksperts Māris Narvils palīdzēs izprast, vai labāk izvēlēties integrēto vai bioloģisko upeņu audzēšanu. Semināra ietvaros iepazīstināsim ar upeņu stādījumu ierīkošanu, kopšanu un šķirnēm, kā novākt ražu, kāda tehnika tam būs nepieciešama. Uzzināsi, kā izaudzēt upenes, lai to ražai nekaitētu slimības un kaitēkļi. 

Izmēģinājumu rezultāti lopkopībā 2016.gadā

Aicinām piedalīties lopkopības izmēģinājumu  (Zālēdāju projekta) noslēguma seminārā “Izmēģinājumu rezultāti lopkopībā 2016.gadā”  12.janvārī 2017. gadā plkst.10.00 Ozolniekos, Rīgas ielā 34.

LLKC lopkopības konsultanti sadarbībā ar zinātniekiem realizēja saimniecībās izmēģinājumus piena lopkopībā, gaļas liellopu audzēšanā, aitkopībā un kazkopībā.

Pielikumā semināra programma.

Kursi lauksaimniecības dzīvnieku pārraugiem profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 20. un 21. oktobrī komplektē bezmaksas divu dienu mācību grupas dzīvnieku pārraugiem piena lopkopības saimniecībās. Mācībās puse no nodarbībām būs praktiskās.  Mācības notiek Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros un ir aktuālas kvalifikācijas paaugstināšanai. Mācību tēma: “Ganāmpulku, novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana un apzīmēšana”. Tā papildināta ar dzīvnieku audzēšanas ekonomiskajiem jautājumiem.

Ozolniekos izglītojošs seminārs zvejniecības uzņēmumiem, zvejas produktu ražotāju organizācijām un to biedriem

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīks šogad organizē izglītojošo semināru zvejniecības uzņēmumiem, zvejas produktu ražotāju organizācijām un to biedriem.

Seminārs notiks š.g. 17.maijā, Ozolniekos, e-pasta pielikumā pievienota semināra programma. Dalība seminārā bez maksas.

Seminārā iekļautas sekojošas tēmas:

Ozolniekos kursi par pārtikas aprites pamatprincipiem uzņēmumos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē divu dienu kursus „Sistēmas (HACCP) izveides pamatprincipi pārtikas aprites uzņēmumos”.

HACCP ir pārtikas uzņēmuma paškontroles sistēma drošas un nekaitīgas pārtikas apritei, kura iekļauj sevī katra pārtikas aprites posma uzraudzību un analīzi, nosaka posmus pārtikas apritē, kuri ir kritiski pārtikas drošībai un nekaitīgumam un ievieš efektīvas kontroles un uzraudzības procedūras šajos posmos.

Mācību norises vieta: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34.

Lapas