Jūs atrodaties šeit

Zemgale

Kursi „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības” Ozolniekos

Notiks kursi „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē teorijas daļu divu dienu kursiem „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības (cūkas, liellopi, aitas, kazas, zirgi)kautuvēs strādājošajiem.

Mācību norises vieta: teorētiskā daļa – LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos. Praktiskā daļa – pēc vienošanās kādā no kautuvēm.

Kursi „Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi” Ozolniekos

LLKC Ozolniekos tiks rīkotas apmācības dzīvnieku pārvadātājiem un dzīvnieku savākšanas centru darbiniekiem.

Mācību norises vieta: LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.

Mācību norises laiks: 2016. gada 22. marts plkst. 10.00 līdz ~16.00.

Galvenās apmācību tēmas:

  • Dzīvnieku fizioloģija;
  • Stresa jēdziens;
  • Labturības prasības un noteikumi pārvadāšanas laikā;
  • EK Regula Nr. 1/2005.

Lektore: PVD Novietņu uzraudzības daļas eksperte Tatjana Pastare.

Mācības augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora apliecības iegūšanai

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 27. oktobrī rīko apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora apliecības iegūšanai.

Apmācības notiks Ozolniekos, Rīgas ielā 34 no plkst. 9.00 līdz aptuveni plkst. 15.30.

Plašāka informācija - pielikumā.

Fermu diena Vecaucē

LLKC Lopkopības kompetenču centrs Zālēdāju projekta ietvaros turpina rīkot fermu dienas demonstrējumu tīkla saimniecībās. Nākamā notiks 16. septembrī Auces novada Vecauces pagasta LLU MPS „Vecauce” slaucamo govju kompleksā „Līgotnēs”.

Vecaucē ierīkotā demonstrējuma tēma: „Dažādu asinību Latvijas brūnās un Holšteinas melnraibās šķirnes teļu augšanas un attīstības rādītāju salīdzinājums”

Fermu dienas pasākumi notiks Auces novada, Vecauces pagasta LLU MPS „Vecauce” slaucamo govju kompleksā „Līgotnes” 16. septembrī. Sākums plkst. 11.00.

Apmācības par dārzeņu un kartupeļu integrēto audzēšanu

Aicinām apmeklēt trīs dienu apmācības projekta  Nr. 14-00-L11114-000133 „Dārzeņu un kartupeļu integrētas audzēšanas tehnoloģijas” ietvaros.  

Apmācības notiks no 10. līdz 12. februārim. Apmācību sākums 10. februārī plkst. 10.00 Ozolniekos, Rīgas ielā 34,  Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā un 12. februārī  z/s „Meistari” Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā.

Apmācību tēmas:

Lapas