Jūs atrodaties šeit

ZOOM TIEŠSAISTĒ | Mācības apliecības iegūšanai piena liellopu pārraudzībā un kvalifikācijas celšanai

Apmācību struktūra: Zoom tiešsaistes nodarbības un tālmācības metode jeb patstāvīga materiālu apguve LLKC Tālmācības sistēmā.

Mācību norises laiks: 26.-29.10.2021 pirmreizējās mācības apliecības iegūšanai, kvalifikācijas celšana 26.-27.10.2021

Dalībnieka mācību maksa: apliecības iegūšanai 60euro, t.sk PVN, kvalifikācijas celšana 30euro, t.sk PVN.  

Aptvertās galvenās tēmas: dzīvnieku ēdināšanas priekšnosacījumi, dzīvnieku anatomija un fizioloģija, dzīvnieku reģistrs un pārraudzība, ciltsdarba pamati, veterinārija, labturība un pirmā palīdzība.

Lūdzam obligāti pieteikties līdz 21. oktobrim:

Apliecības iegūšana: https://www.mitto.me/piena-parraudzibas-apliecibas-iegusana-/pieteikties

Kvalifikācijas celšana: https://www.mitto.me/kvalifikacijas-celsana-piena-parraudziba/pieteikties

Plašāka informācija: Kornēlija Indāne, tālr. 26148820, e-pasts – kornelija.indane@llkc.lv

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta diensts.

Kontaktinformācija: 
Kornēlija Indāne, tālr. 26148820, e-pasts – kornelija.indane@llkc.lv
datums: 
Otrdiena, Oktobris 26, 2021 līdz Piektdiena, Oktobris 29, 2021
Kategorija: 
LLKC
Vieta: 
Zoom TIEŠSAISTĒ
Afiša: 

Pievienot komentāru