Jūs atrodaties šeit

“Lauku Lapa” un “Latvijas Lopkopis” abonēšana

Augkopība
Ekonomika
Grāmatvedība
Lauku attīstība
Lopkopība
Citi

Informatīvais izdevums “Lauku Lapa”

“Lauku Lapa” informē par aktualitātēm lauku attīstībā, uzņēmējdarbībā un lauksaimniecībā. Jaunumi likumdošanā, labas un pārņemamas prakses piemēri dažādās lauku uzņēmējdarbības jomās un speciālistu ieteikumi efektīvākas saimniekošanas nodrošināšanai. Ik mēnesi – kalendārs par svarīgākajiem datumiem, kurus katrs lauksaimnieks nedrīkst aizmirst.

“Lauku Lapa” iznāk reizi mēnesī. Cena mēnesī 0,60 eiro. Abonēšanas indekss – 1163. Izdevumu iespējams pasūtināt visās “Latvijas Pasta” nodaļās, kā arī “Latvijas Pasta” mājaslapā elektroniskās abonēšanas sadaļā.

Abonēšana: https://abone.lv/lv/latvijas_preses_izdevumi/latviesu_valoda/1163/

Žurnāls “Latvijas Lopkopis”

LLKC izdotais žurnāls „Latvijas Lopkopis” ir vienīgais specializētais izdevums Latvijā, kas informē par aktualitātēm piena un gaļas lopkopībā, kā arī zirgkopībā un putnkopībā. „Latvijas Lopkopī” varat lasīt intervijas ar nozares līderiem, tajā atradīsiet saimnieku pieredzes stāstus, praktiskus padomus piena un gaļas lopu audzētajiem, kā arī rakstus par nozarei saistošām likumdošanas izmaiņām un tirgus tendencēm.

Žurnāls „Latvijas Lopkopis” iznāk reizi mēnesī, un tā tirāža ir vairāk nekā 2000 eksemplāru. Mēs varam lepoties ar abonentiem visos Latvijas novados. Mūs atbalsta Lauksaimnieku  organizāciju sadarbības padome, žurnālu lasa LLKC, Lauksaimniecības datu centra, Lauku atbalsta dienesta un PVD birojos. To saņem Latvijas lielāko banku ekonomikas analītiķi, kā arī nacionālo un reģionālo mediju pārstāvji un ar nozari saistīto iestāžu profesionāļi.

„Latvijas Lopkopis” ir vienīgais specializētais lopkopības izdevums, kas nonāk tieši mērķauditorijas rokās, uzrunājot zemniekus visos Latvijas novados.

“Latvijas Lopkopi” iespējams pasūtināt visās “Latvijas Pasta” nodaļās, kā arī “Latvijas Pasta” mājaslapā elektroniskās abonēšanas sadaļā. Cena mēnesī 3,30 eiro.

Abonēšana: https://abone.lv/lv/latvijas_preses_izdevumi/zurnali/2044/

 

PielikumsIzmērs
izkartojums-reklama_2024_1.pdf2.54 MB