Jūs atrodaties šeit

Progresīva augkopība

Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai

Projekts: “Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai”

“Advance FarmingSystems for Environmentally Friendly and Efficient Crop Production in Latvia”

Projekta mērķis: Attīstot zemkopības sistēmas, padarīt augkopības ražošanu konkurētspējīgāku un videi draudzīgāku mainīgās lauksaimniecības politikas apstākļos.

Programma: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Projekta īstenošanas laiks: 07.11.2019.-31.01.2023.

Vadošais partneris: MZI APP Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI)

Projekta partneri:

 • AS “Agrofirma Tērvete”
 • Dobeles rajona Tērvetes pagasta zemnieku saimniecība “Srazdi”
 • Grudovska zemnieku saimniecība “Lielvaicēni”
 • Kandavas novada zemnieku saimniecība “Krikši”
 • Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Latraps”
 • Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “VAKS”
 • SIA “Bullīši”
 • SIA “Edo Consult”
 • SIA “Kalnāji”
 • SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
 • SIA “PS Līdums”
 • Valkas rajona Smiltenes pagasta zemnieku saimniecība “Rožkalni”
 • Virešu pagasta zemnieku saimniecība “Rietumi”

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti:

Plānots iegūt kompleksos pētījumos un novērojumos balstītas zināšanas par augsnes apstrādes veida, augu maiņas un uztvērējaugu izmantošanas savstarpējo mijiedarbību dažādu augsnes agroķīmisko īpašību un agroklimatisko apstākļu ietekmē.

Zināšanas tiks transformētas praktiskās rekomendācijās un lēmuma pieņemšanas rīka izveidē lauksaimniekiem, lai veicinātu zemkopības sistēmas efektivitāti un ilgtspēju, saglabājot svarīgāko augkopības resursu – auglīgu augsni, vienlaikus novēršot un samazinot ražošanas procesu nelabvēlīgu ietekmi uz vidi (SEG un amonjaka emisijas, barības vielu noplūdes, bioloģiskās daudzveidības samazināšana).

Jau 2019. gada augustā ir ierīkoti lauka izmēģinājumi, kuros tiks izvērtēti optimālie uztvērējaugu maisījumi, to vieta augumaiņā un  ietekme uz pēcaugiem. Uztvērējaugi tiek sēti pēc galvenā kultūrauga (priekšauga) novākšanas, lai mazinātu barības vielu, it īpaši slāpekļa, zudumus. Izmēģinājumos uztvērējaugi sēti gan pēc ziemāju, gan vasarāju kultūraugiem. Demonstrējumā tiks izmēģināti dažādi uztvērējaugu maisījumi.

Savukārt lauka izmēģinājumi minimālās augsnes apstrādes paņēmienu izvērtēšanai (bezaršana un tiešā sēja) ierīkoti astoņās saimniecībās. Saimniecībās lauka izmēģinājumos atkarībā no augu maiņas tiek sēts arī uztvērējaugu maisījums. Izmēģinājumos tiks veikts minimālās augsnes apstrādes paņēmienu ekonomiskais un vides novērtējums.

Projektā paredzēts īstenot arī lauksaimniecības kooperatīvu LPKS “VAKS” un “LATRAPS” biedru 160–200 saimniecību viena lauka analītisko monitoringu dažādos reģionos, lai veiktu audzēšanas tehnoloģiju novērtējumu, tai skaitā izlietoto resursu, ražas uzskaiti, lai novērtētu tehnoloģiju saimniecisko izdevīgu un slāpekļa izlietojuma efektivitāti.

Projekta kopējais finansējums:493715,00 eiro

Kontaktinformācija: LLKC Projektu un attīstības daļas Projektu vadītāja Maija Sirvide, maija.sirvide@llkc.lv