Jūs atrodaties šeit

Piesakies mācībām ar Eiropas Savienības atbalstu!

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti (LBTU) īsteno mācības Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2025. gada septembrim.

Pasākuma mērķis ir nodrošināt profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumus, kas veidotu izpratni par lauksaimniecības, mežsaimniecības vai pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas, konkurētspējas uzlabošanas, kā arī zemes un meža apsaimniekošanas, vides un klimata, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu veicinošu metožu izmantošanas, atjaunojamo energoresursu, zinātnes atziņu un jaunas prakses pielietojamības un citiem jautājumiem.

Pasākuma laikā tiek piedāvātas mācības trijos mācību blokos – lauksaimniecība, pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana un mežsaimniecība. Lai varētu piedalīties mācībās, dalībniekiem ir jābūt iesaistei minētajās nozarēs: lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarē – juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā, lauksaimniecības zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji; mežsaimniecības nozarē – juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas mežsaimniecības nozarē, meža zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji.

Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām ir OBLIGĀTA! Vietu skaits mācību grupās – ierobežots.

Lauksaimniecība

Norises laiks

Tēma

Norises veids un vieta

Pieteikšanās

KURZEME

03.09.2024. - 10.09.2024
 
Zālāju biotopu atjaunošana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (lietpratējiem)***
Tiešsaiste, klātiene Tukums
Sarma Rotberga,
tālr. 28381255
04.09.2024. - 11.09.2024.
 
Zālāju biotopu atjaunošana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (lietpratējiem)***
Tiešsaiste, klātiene Tukums
Sarma Rotberga,
tālr. 28381255
29.07.2024. un 30.07.2024.
 
Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana (iesācējiem)**
Klātiene, Kuldīga
Linda Dūdiņa-Hoiere,
tālr. 29147935
15.07.2024. un 16.07.2024.
 
Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana (iesācējiem)**
Klātiene, Talsi
Alfons Spēks,
tālr. 26460878
14.09.2024. - 21.09.2024.
 
Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana (iesācējiem)**
Klātiene, Liepāja
Aleksejs Kačanovs,
tālr. 27843096
05.08.2024. - 08.08.2024.
 
Zālāju biotopu atjaunošana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (lietpratējiem)***
Klātiene, Saldus
Signe Bumbiere,
tālr. 22438070
01.08.2024. un 02.08.2024.
 
Zālāju biotopu atjaunošana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (lietpratējiem)***
Klātiene, Talsi
Alfons Spēks,
tālr. 26460878

ZEMGALE

12.08.2024. - 20.08.2024.
 
Piemērotu kultūraugu sugu, šķirņu un agrotehnikas izvēle atbilstoši Latvijas agro klimatiskajiem apstākļiem (ogulāji)*
Mācības ar dalībnieku līdzmaksājumu:
50% atbalsta intensitāte: 141.57 (EUR ar PVN);
90% atbalsta intensitāte: 28.31 (EUR ar PVN).
Tiešsaiste, klātiene Dobeles novads
Raimonda Ribikauska,
tālr. 29754627
19.08.2024. - 21.08.2024.
 
Piemērotu kultūraugu sugu, šķirņu un agrotehnikas izvēle atbilstoši Latvijas agro klimatiskajiem apstākļiem (dārzeņi, garšaugi)*
Mācības ar dalībnieku līdzmaksājumu:
50% atbalsta intensitāte: 161.54 (EUR ar PVN);
90% atbalsta intensitāte: 32.31 (EUR ar PVN).
Klātiene, Bauskas novads
Raimonda Ribikauska,
tālr. 29754627
11.07.2024. - 31.07.2024.
 
Latvijas un citu valstu kooperatīvu formas, iespējas un pieredze (praktiskās nodarbības ārzemēs)
Grupa nokomplektēta
Klātiene, Bauskas novads, Igaunija
Raimonda Ribikauska,
tālr. 29754627
23.07.2024. un 24.07.2024.
 
Zālāju biotopu augu noteikšana (lietpratējiem)***
Klātiene, Aizkraukle
Valentīna Beča,
tālr. 26158775
01.08.2024. - 08.08.2024.
 
Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana (iesācējiem)**
Tiešsaiste, klātiene Jelgavas novads
Raimonda Ribikauska,
tālr. 29754627

VIDZEME

15.07.2024. - 19.07.2024.
 
Zālāju biotopu augu noteikšana (lietpratējiem)***
Klātiene, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads
Nikolajs Irtiševs,
tālr. 29489092
14.08.2024. - 16.08.2024.
 
Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana (iesācējiem)**
Klātiene, Apes pagasts, Smiltenes novads
Nikolajs Irtiševs,
tālr. 29489092
23.07.2024.- 30.07.2024.
 
Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana (iesācējiem)**
Klātiene, Ogres novads
Elīna Masteiko,
tālr. 28331239
20.09.2024. - 23.09.2024.
 
Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana (iesācējiem)**
Klātiene, Cēsis
Dace Kalniņa,
tālr. 28381477
24.09.2024. un 25.09.2024.
 
Zālāju biotopu atjaunošana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (lietpratējiem)***
Klātiene, Cēsis
Dace Kalniņa,
tālr. 28381477
09.07.2024. - 16.07.2024.
 
Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana (iesācējiem)**
Klātiene, Madona
Aija Vīgnere,
tālr. 28675443
11.07.2024. - 18.07.2024.
 
Zālāju biotopu atjaunošana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (lietpratējiem)***
Klātiene, Madona
Aija Vīgnere,
tālr. 28675443
06.08.2024. - 09.08.2024.
 
Zālāju biotopu augu noteikšana (lietpratējiem)***
Klātiene, Valka
Valda Empele,
tālr. 29445406
13.09.2024. - 20.09.2024.
 
Zālāju biotopu atjaunošana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (lietpratējiem)***
Klātiene, Valka
Valda Empele,
tālr. 29445406
16.07.2024. - 18.07.2024.
 
Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana (iesācējiem)**
Klātiene, Gulbenes novads
Anita Rozenberga,
tālr. 26541865
23.07.2024. - 30.07.2024.
 
Zālāju biotopu atjaunošana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (lietpratējiem)***
Klātiene, Madonas novads
Aija Vīgnere,
tālr. 28675443
31.07.2024. - 07.08.2024.
 
Zālāju biotopu atjaunošana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (lietpratējiem)***
Klātiene, Madonas novads
Aija Vīgnere,
tālr. 28675443
16.08.2024. un 17.08.2024.
 
Zālāju biotopu atjaunošana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (lietpratējiem)***
Klātiene, Sigulda
Kristīne Ragaine-Volnianko,
tālr. 26307940
13.08.2024. - 15.08.2024.
 
Zālāju biotopu augu noteikšana (lietpratējiem)***
Klātiene, Sigulda
Kristīne Ragaine-Volnianko,
tālr. 26307940

LATGALE

16.07.2024. - 18.07.2024.
 
Zālāju biotopu augu noteikšana (lietpratējiem)***
Klātiene, Preiļi
Iveta Sondore,
tālr. 26444373
23.07.2024. - 24.07.2024.
 
Zālāju biotopu augu noteikšana (lietpratējiem)***
Klātiene, Daugavpils
Artis Simanovičs,
tālr. 26662013
18.07.2024. - 22.07.2024.
 
Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (slaucamās govis)
Klātiene, Rēzeknes novads
Terēza Brazeviča,
tālr. 26320141
15.07.2024. - 17.07.2024.
 
Zālāju biotopu augu noteikšana (lietpratējiem)***
Klātiene, Balvu novads
Liene Ivanova,
tālr. 26112078
16.07.2024. - 18.07.2024.
 
Zālāju biotopu augu noteikšana (lietpratējiem)***
Klātiene, Balvu novads
Liene Ivanova,
tālr. 26112078
30.07.2024. un 31.07.2024.
 
Zālāju biotopu augu noteikšana (lietpratējiem)***
Klātiene, Rēzekne, Ludzas novads
Sanita Geduševa,
tālr. 26524227
01.08.2024. un 02.08.2024.
 
Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana (iesācējiem)**
Klātiene, Rēzekne, Ludzas novads
Sanita Geduševa,
tālr. 26524227
05.08.2024. un 06.08.2024.
Zālāju biotopu augu noteikšana (lietpratējiem)***
Klātiene, Rēzekne, Ludzas novads
Sanita Geduševa,
tālr. 26524227

 

Pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana  DRĪZUMĀ PLĀNOTS

Norises laiks

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

 
 
   
 
* Mācības ar dalībnieka līdzmaksājumu. 90% atbalsta intensitāte – mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem, pārējiem - 50% atbalsta intensitāte.
**Mācību kurss iesācējiem - piemērots dalībniekiem bez vai ar minimālām priekšzināšanām.
***Mācību kurss lietpratējiem - piemērots dalībniekiem ar priekšzināšanām.

Mežsaimniecības kursu piedāvājums ŠEIT

Neatradi sev interesējošo mācību kursu?

PIESAKIES ŠEIT un norādi - kur un ko vēlētos apgūt!

 

Kopumā tiek piedāvātas 37 dažādu tēmu programmas, kuras varēs apgūt gan Latvijā, gan izglītoties praktiskās nodarbībās ārzemēs. Plašāka informācija par mācību kursu programmām pieejama ŠEIT

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P21.

Projekta numurs: 23-00-A00101-000004

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA