You are here

Ekonomika

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām

Sākoties jaunam plānošanas periodam, mainās arī atbalsts biškopjiem. Ja līdz šim atbalstu maksāja par saimēm, tad tagad, lai saņemtu atbalstu, jāpiesaka platības, uz kurām bites nodrošinās apputeksnēšanu.

Atbalstam ir noteikts ne tikai minimālais platību lielums, bet arī saimju skaits, par kuru varēs saņemt atbalstu.  

Maksājuma mērķis: sniegt ekosistēmas pakalpojumu – apputeksnēšanu, vienlaikus saglabājot barības bāzi savvaļas apputeksnētājiem.

Atbalsta pretendents: biškopis, kurš veic lauksaimniecisko darbību.

Provizoriskie lauksaimniecības bruto segumu aprēķini par 2022. gadu

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) Ekonomikas nodaļa, sadarbojoties ar augkopības un lopkopības ekspertiem, kā arī lauksaimniecībām, sagatavojusi 258  provizoriskos bruto segumus dažādiem kultūraugiem un lopu grupām par 2022. gadu (aprēķini var tikt koriģēti līdz 1. jūnijam). Bruto segumi tiek izstrādāti, lai veicinātu lauksaimnieciskās ražošanas procesu racionalizēšanu un optimizēšanu lauksaimniecībās.

Latgales reģiona biškopju konferencē – par un ap biškopības produktiem ēdienos

Lai analizētu biškopības produktu izmantošanu dažādu ēdienu receptēs pašu mājās un kaimiņvalstī Lietuvā, kā arī demonstrētu jauno pārtikas tehnologu zināšanas par biškopības produktu pielietojumu, uz tikšanos jau astoto reizi aicinās Latgales biškopju konference, ko sadarbībā ar Latvijas Biškopības biedrību (LBB) un Augšdaugavas novada pašvaldību, Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla aktivitāšu ietvaros rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC). 

Iznācis “Lauku Lapas” februāra numurs

Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” februāra numurā – reportāža par Berlīnes “Zaļo nedēļu” – pasaules lielāko pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādi – un Latvijas līdzdalību tajā.

Jaunajā rubrikā “ES atbalsts 2023” speciālista skaidrojums par to, kas ir aizsargjoslas, buferjoslas, laukmales un zaļās joslas; kā arī – labas lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi. Publicējam arī LLKC Vides nodaļas sagatavoto materiālu par to, kā tiks īstenoti ES Zaļā kursa mērķi Baltijas valstīs.

Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 2022. gadu

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Ekonomikas nodaļa apkopojusi tehnisko pakalpojumu cenas par 2022. gadu.  Cenu apkopojums tiek veikts, pamatojoties uz konsultantu iesūtīto informāciju par 45 dažādu tehnisko pakalpojumu cenām visos Latvijas reģionos 2022. gadā. Tehnisko pakalpojumu cenas veidojas, saskaitot degvielas, darbaspēka un pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas, kā arī pakalpojuma sniedzēja vēlamo peļņu. Tehnisko pakalpojumu cenas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa (bez PVN).

Pages