Jūs atrodaties šeit

Bruto segumu aprēķini par 2023. gadu

Ekonomika

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) Ekonomikas nodaļa, sadarbojoties ar augkopības un lopkopības ekspertiem, kā arī lauksaimniecībām, sagatavojusi 258 bruto segumus dažādiem kultūraugiem un lopu grupām par 2023. gadu. Bruto segumi tiek izstrādāti, lai veicinātu lauksaimnieciskās ražošanas procesu racionalizēšanu un optimizēšanu lauksaimniecībās.

Bruto segums ir rādītājs, kas parāda starpību starp saražotās produkcijas ieņēmumiem un mainīgajām izmaksām uz vienu ražošanas vienību (augkopībā uz 1 hektāru vai 1000 m2, lopkopībā uz vienu dzīvnieku). Katrā bruto seguma aprēķinā ir izmantota konkrēta ražošanas tehnoloģija, kas tiek uzskatīta par optimālu. Bruto segumi atšķiras pēc ražošanas intensitātes pakāpes (ekstensīvi/intensīvi) un ražošanas specifikas (integrēti/bioloģiski). Lai bruto segumus varētu izmantot konkrētas saimniecības vajadzībām, ir jāņem vērā tajā lietotā ražošanas tehnoloģija un citi apstākļi. 

Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī šogad graudaugiem, eļļas augiem, zālājiem, lopbarības kultūraugiem un nektāraugiem sagatavoti divu veidu bruto segumi. Vienos izmantotas tehnisko pakalpojumu vidējās tirgus cenas, bet otros tehnisko operāciju izmaksas, kādas rodas, ja tehniskās operācijas veic ar saimniecības īpašumā esošo tehniku.  

Bruto segumi sagatavoti, lai:

  1. esošajiem un topošajiem lauksaimniekiem, kā arī citiem interesentiem nodrošinātu informāciju par dažādu augkopības kultūraugu un lopu grupu audzēšanas ekonomiskajiem rezultātiem, radot izpratni par aprēķinos iekļaujamām pozīcijām, un palīdzēt plānot ieņēmumu un mainīgo izmaksu sadalījumu;
  2. lauksaimniekiem piedāvātu konkrētus kultūraugu un lopu grupu bruto segumu aprēķinus, ar kuriem salīdzināt savas saimniecības rezultātus, novērtēt darbības efektivitāti un plānot ražošanas attīstību;
  3. parādītu vairāku tehnoloģiju ekonomisko salīdzinājumu kultūraugiem un lopu grupām (piemēram, intensīvā un ekstensīvā ražošanā).

Tehnisko pakalpojumu cenu un tehnisko operāciju izmaksu apkopojumu par 2023. gadu skatīt ŠEIT. 

Ja vēlaties aprēķināt bruto segumus savām saimniecībām, izmantojiet LLKC izveidoto bruto segumu aprēķināšanas rīku, kas pieejams ŠEIT. Tajā jūs varat ievadīt savas saimniecības datus un aprēķināt bruto segumus gan augkopībā, gan lopkopībā.

Ja vēlaties aprēķināt tehnikas izmaksas savā saimniecībā, izmantojiet LLKC izstrādāto tehnikas izmaksu aprēķināšanas rīku, kas pieejams ŠEIT 

Ja jums ir ieteikumi vai komentāri, sazinieties ar LLKC ekonomikas konsultantu Kristapu Vītolu (e-pasts: kristaps.vitols@llkc.lv, tālr. 63050220).

AUGKOPĪBA

1) AUGĻI UN OGAS

Augļkopības nozares atskats par 2023. gadu

2) DĀRZEŅI, GARŠAUGI UN SALĀTI

Dārzeņkopības nozares atskats par 2023. gadu

3) GRAUDAUGI, EĻĻAS AUGI, ŠĶIEDRAUGI, PĀKŠAUGI

Graudkopības nozares apskats par 2023. gadu

4) LOPBARĪBAS KULTŪRAS

5) NEKTĀRAUGI

6) TĒJAS

7) ZĀLĀJI

LOPKOPĪBA

Aitkopības nozares apskats par 2023. gadu

1) AITKOPĪBA

2) BIŠKOPĪBA

Biškopības nozares apskats par 2023. gadu

3) BRIEŽKOPĪBA

4) CŪKKOPĪBA

Cūkkopības nozares apskats par 2023. gadu

5) GAĻAS LOPKOPĪBA

Gaļas liellopu audzēšanas apskats par 2023. gadu

6) KAZKOPĪBA

Kazu audzēšanas nozares apskats par 2023. gadu

7) PIENA LOPKOPĪBA

Piena lopkopības nozares apskats par 2023. gadu

8) TRUŠKOPĪBA

9) VISTKOPĪBA

10) ZIRGKOPĪBA

AKVAKULTŪRA