You are here

Grāmatvedība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Iznācis “Lauku Lapas” marta numurs

Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” marta numurā aizraujošs Lindas Šarķes-Fedjajevas stāstījums par Āfrikas valsts Ruandas lauksaimniecību, ar kuru paredzama LLKC konsultantu sadarbība.

Uzskatāmi tabulās publicējam Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojumu par 2023. gadu, ko sagatavojuši LLKC Ekonomikas nodaļas speciālisti.

Plašs materiāls par LEADER projektu būtību, jo vairākas vietējās rīcības grupas tagad izsludinājušas pieteikšanos šo lauku attīstības programmu īstenošanai nākamajam plānošanas periodam.

Sezonas laukstrādnieku nodoklis

Jau 1. aprīlī sāksies laika posms, kad lauksaimnieki atvieglotā nodokļu režīmā drīkstēs nodarbināt sezonas laukstrādniekus. Atgādināsim būtiskāko par sezonas laukstrādnieku nodokļa (SLN) piemērošanas kārtību.

Laika posms, kurā SLN piemērojams, ir no 1. aprīļa līdz 30. novembrim.

Lauksaimniecības sezonas darbi ir sezonas darbi augļu koku, ogulāju un dārzeņu audzēšanā, sējā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā, kā arī akmeņu lasīšanā sējumu, stādījumu un zālāju platībās.

Iznācis “Lauku Lapas” februāra numurs

Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” februāra numurā publicējam plašu reportāžu par starptautisko lauksaimniecības, pārtikas un dārzkopības izstādi “Zaļā nedēļa” Berlinē un Latvijas līdzdalību tajā.

Augkopības rubrikā par šīssezonas rezultātiem demonstrējumā, ko LLKC ierīkojis kopā ar sadarbības partneriem, par kaļķošanas materiālu salīdzinājumu tauriņziežu-stiebrzāļu zālājos.

Grāmatvedības sadaļā par izmaiņām gada ienākuma deklarācijā un maksājumiem, kas piesaistīti minimālās algas apmēram.

Izmaiņas gada ienākumu deklarācijā

No 2024. gada 1. marta VID EDS aizpildīšanai būs pieejama gada ienākumu deklarācija par 2023. gadu. 9. janvārī tika pieņemti grozījumi MK noteikumos Nr. 662 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”, kas deklarācijas veidlapu nedaudz vienkāršo un nodrošina, ka deklarācijas veidlapa atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Iznācis “Lauku Lapas” janvāra numurs

Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” janvāra numurā aicinām lauksaimniekus pieteikties mācībām ar ES atbalstu, ko kopīgi plašā tēmu lokā nodrošinās LLKC kopā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti.

Grāmatvedības sadaļā apskatītas izmaiņas nodokļu jomā 2024. gadā, ar kurām saskarsies arī lauksaimniecības uzņēmumi.

Augkopības sadaļā par šīssezonas rezultātiem demonstrējumos, ko LLKC ierīkojis kopā ar sadarbības partneriem par tēmām: termiski apstrādātu vasarāju sēklu izmantošanas novērtējums un bioloģiskās daudzveidības atjaunošana zālājos.

Iznācis “Lauku Lapas” novembra numurs

Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” novembra numurā nosaucam konkursa “Sējējs 2023” uzvarētājus visās nominācijās.

Augkopības sadaļā par šīssezonas rezultātiem demonstrējumos, ko LLKC ierīkojis kopā ar sadarbības partneriem: par ziemas kviešu šķirņu maisījumu izvērtējumu un augu barības vielu izmantošanas efektivitātes palielināšanu kviešos.

Dārzkopības rubrikā noslēdza stāstījumu par to, kādas idejas varam pārņemt no dārzkopjiem Zviedrijā.

Grāmatvedības sadaļā – par stingrāku kontroli būvdarbu līgumos, kontrolējot norēķinus ar apakšuzņēmējiem.

​Būvdarbu līgumos stingrāk kontrolēs norēķinus ar apakšuzņēmējiem

Lai mazinātu ēnu ekonomiku būvniecības nozarē un nodrošinātu to, ka efektīvi un pārskatāmi tiek uzkrāti dati par norēķiniem starp būvkomersantu un apakšuzņēmējiem, veikti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas stājas spēkā 19. jūlijā. Par izmaiņām stāstīts publikācijā lvportals.lv.

Likumprojekta anotācijā skaidrots, ka tiesību akta mērķis ir ieviest efektīvu un pārskatāmu datu uzkrāšanu par norēķiniem, kas būvdarbu līgumu izpildes laikā veikti apakšuzņēmēju ķēdēs.

Būs jāreģistrē norēķini ar apakšuzņēmējiem

Pages