Jūs atrodaties šeit

Atbalsta programma lauku uzņēmējiem “Laukiem augt”

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) ir ļoti svarīgi atbalstīt jaunos un esošos uzņēmējus laukos dažādos attīstības posmos, sākot no idejas rašanās, uzņēmuma dibināšanas un idejas īstenošanas, beidzot ar jau esošo saimniecību virzīšanu uz konkurētspēju un efektivitāti, kā arī atbalstu paaudžu nomaiņas gadījumos. Tāpēc LLKC uzsāk atbalsta pasākumu, piedāvājot mazajiem lauksaimniecības un pārtikas ražošanas uzņēmējiem  kompleksu konsultāciju pakalpojumu, atbilstoši saimniecības attīstības fāzei, attīstot to konkurētspēju, efektivitāti un ilgtermiņa uzņēmējdarbību. 

Pasākuma mērķis – veicināt uzņēmējdarbības aktivitātes pieaugumu lauku teritorijās. Atbalstīt gados jaunos, sīko/mazo lauksaimniecības un pārtikas ražošanas uzņēmumu vadītājus, sniedzot kompleksu, sistemātisku atbalstu, izstrādājot saimniecību biznesa plānus un izvirzot saimnieciskās darbības attīstības mērķus, regulāri sekojot līdzi mērķu izpildei un saimnieciskās darbības attīstībai, izvērtējot progresu un sniedzot ieteikumus darbības uzlabošanai.
 
Taktiskie mērķi:
– Stimulēt jaunu uzņēmumu veidošanos;
– Veicināt jaundibinātu uzņēmumu attīstību un paplašināšanos;
– Sekmēt esošu uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību vai dažādošanu.
 
Dalība programmā ir bez maksas Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla aktivitātes “Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai lauku teritorijās” ietvaros, un šogad finansējums paredzēts 100 jaunajiem un mazajiem uzņēmējiem, kuri vēlas attīstīties, domā par izaugsmi, konkurētspējas palielināšanu vai efektivitāti, lai saimniekotu gudrāk. Programmā uzņem mazos uzņēmējus (ar apgrozījumu līdz 70 000 eiro) no lauku reģioniem, kuri darbojas lauksaimniecības un pārtikas ražošanas jomā, kā arī topošos uzņēmējus, kuri ir gatavi trīs mēnešu laikā uzsākt savu saimniecisko darbību un šobrīd grib saprast, ko darīt un kā vislabāk izmantot sev pieejamos ražošanas resursus. Īpaši gaidīti būs jaunie uzņēmēji, kuri pārņem savu vecāku saimniecības.
 
Uzņēmēji, kas vēlas piedalīties šajā programmā, var pieteikties sev tuvākajā reģionālajā birojā. Var arī zvanīt un pieteikties pa tālruni 28337799 darba dienās plkst. 9.00-17.00 vai
e-pastiem: klientu.serviss@llkc.lv, inita.krivasonoka@llkc.lv
 
Pieteikšanās programmai notiek no 25. jūnija līdz 25. jūlijam.
 
Kontaktpersonas birojos: