You are here

Neformālā izglītība jauniešiem

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs veic skolnieku, ģimeņu un citu interešu grupu izglītošanu par mežu.

Pasākuma mērķis ir sniegt zināšanas jauniešiem un skolēniem par procesiem mežā, veicināt interesi par meža apsaimniekošanu un mežkopja profesiju.
 
Izzinošas, interaktīvas nodarbības tiek organizētas visā Latvijā galvenokārt Meža dienu ietvaros MKPC darbinieku - meža gidu vadībā, sadarbībā ar skolām un citiem sadarbības partneriem. Praktiski izzinošās nodarbībās skolēniem ir iespēja iepazīties ar mežu kā ekosistēmu, procesiem dabā, kā arī praktiski noteikt koka augstumu ar dažādām metodēm, izmērīt caurmēru, kā arī pašiem iestādīt kociņus mežā.
Aktivitātes norisinās dažādos Latvijas reģionos.
Par nodarbību organizēšanu iepriekš sazināties ar MKPC darbiniekiem.
 
Ir sagatavotas nodarbību programmas informatīvajiem pasākumiem jauniešiem un skolēniem mežsaimniecībā.
Pasākumu programmas sagatavotas dažādām skolēnu vecuma grupām un to mērķis ir veicināt  skolēnu izpratni par meža attīstības un apsaimniekošanas ciklu - sākot no jaunaudzes, beidzot ar mežizstrādi. Tāpat nodarbību programmas veicina skolēnos izpratni par koku, sūnu, ķērpju, augu un dzīvnieku sugu dažādību Latvijas mežos. Nodarbības veicina skolēnos interesi par mežkopja profesiju un iepazīstina ar dažādiem šīs profesijas ikdienā izmantotajiem instrumentiem, un to praktisku pielietošanu. Daļa no nodarbībām piemērotas iekštelpām, savukārt daļu no tām paredzēts īstenot ārā – skolas pagalmā, parkā vai mežā, kā arī apvieno praktisku darbošanos ar teorētiskām zināšanām.
Aicinām nodarbību programmas izmantot skolās. Meža konsultāciju pakalpojumu centra speciālisti var palīdzēt tās realizēt brīvā dabā, kā arī nodrošināt ar nepieciešamajiem materiāliem un instrumentiem.