You are here

Sagatavoti provizoriskie bruto segumi par 2017. gadu

Augkopība
Ekonomika
Lopkopība

Lai veicinātu lauksaimnieciskās ražošanas procesu racionalizēšanu un optimizēšanu lauksaimniecības uzņēmumos, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Ekonomikas nodaļa, sadarbojoties ar augkopības un lopkopības nozaru ekspertiem un saimniecībām, sagatavojusi 192 provizoriskos bruto segumus dažādu kultūraugu un lopu grupām par 2017. gadu (bruto segumi vēl var tikt koriģēti/papildināti līdz š. g. 1. jūnijam). 

Bruto segums ir rādītājs, kas parāda starpību starp saražotās produkcijas novērtējumu (ieņēmumiem) un mainīgajām izmaksām uz vienu ražošanas vienību (augkopībā uz 1 ha vai 1000 m2, lopkopībā uz 1 dzīvnieku). Katrā bruto seguma aprēķinā ir izmantota konkrēta optimāla ražošanas tehnoloģija. Bruto segumi atšķiras pēc ražošanas intensitātes pakāpes un ražošanas specifikas. Lai bruto segumus varētu izmantot konkrētas saimniecības vajadzībām, ir jāņem vērā tajā lietotā ražošanas tehnoloģija un citi apstākļi.

Jaunums! Šogad pirmo reizi sastādīti bruto segumi rabarberiem.

Tāpat kā iepriekšējo gadu, arī šogad graudaugiem, rapšiem, zālājiem, lopbarības augiem un nektāraugiem sagatavoti bruto segumi, kuros izmantotas nevis tehnisko pakalpojumu vidējās tirgus cenas, bet gan tehnisko operāciju izmaksas, kādas var rasties, ja tehniskās operācijas tiek veiktas ar saimniecības tehniku.  

Bruto segumi sagatavoti, lai:

  1. esošajiem un topošajiem lauksaimniekiem, kā arī citiem interesentiem nodrošinātu informāciju par dažādu augkopības kultūraugu un lopu grupu audzēšanas ekonomiskajiem rezultātiem, radot izpratni par aprēķinos iekļaujamām pozīcijām, un palīdzēt plānot ieņēmumu un mainīgo izmaksu sadalījumu;
  2. lauksaimniekiem piedāvātu konkrētus kultūraugu un lopu grupu bruto segumu aprēķinus, ar kuriem salīdzināt savas saimniecības rezultātus, novērtēt darbības efektivitāti un plānot ražošanas attīstību;
  3. parādītu vairāku tehnoloģiju ekonomisko salīdzinājumu kultūraugiem un lopu grupām (piemēram, intensīvā un ekstensīvā ražošanā).

Tehnisko pakalpojumu cenu un tehnisko operāciju izmaksu apkopojumu par 2017. gadu skatīt ŠEIT

Ja vēlaties aprēķināt bruto segumus savām saimniecībām, izmantojiet LLKC izveidoto bruto segumu aprēķināšanas rīku, kas pieejams ŠEIT. Tajā jūs varat ievadīt savas saimniecības datus un aprēķināt bruto segumus gan augkopībā, gan lopkopībā.

Ja vēlaties aprēķināt tehnikas izmaksas savā saimniecībā, izmantojiet LLKC izstrādāto tehnikas izmaksu aprēķināšanas rīku, kas pieejams ŠEIT

Ja jums ir ieteikumi vai komentāri, sazinieties ar LLKC ekonomikas konsultanti Lieni Dabiņu (e-pasts: Liene.Dabiņa@llkc.lv, tālr. 63050576).

AUGKOPĪBA

1) AUGĻI UN OGAS

2) DĀRZEŅI, GARŠAUGI UN SALĀTI

3) GRAUDAUGI, EĻĻAS AUGI, ŠĶIEDRAUGI, PĀKŠAUGI

4) LOPBARĪBAS KULTŪRAS

5) NEKTĀRAUGI

6) ZĀLĀJI

LOPKOPĪBA

1) AITKOPĪBA

2) BIŠKOPĪBA

3) CŪKKOPĪBA

4) GAĻAS LOPKOPĪBA

5) KAZKOPĪBA

6) PIENA LOPKOPĪBA

7) TRUŠKOPĪBA

8) VISTKOPĪBA

9) ZIRGKOPĪBA

AKVAKULTŪRA