Jūs atrodaties šeit

Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 2017. gadu

Ekonomika

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Ekonomikas nodaļa apkopojusi tehnisko pakalpojumu cenas par 2017. gadu.  Pakalpojumu cenu izmaiņas 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, ir bijušas nelielas – lielākoties amplitūdā līdz 7%. Salīdzinot pa reģioniem, populārāko pakalpojumu cenu līmenis vidēji viszemākais ir Kurzemē, savukārt visaugstākais – Pierīgā.

Lielākais cenu samazinājums 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, bijis: zāles pļaušanai ar pašgājējpļaujmašīnu ( -11,95%), skābsiena presēšanai rituļos ( -7,89%), pievelšanai (-7,63%), graudu tīrīšanai ( -7,89%) (skatīt 1. tabulu). Lielākais cenu palielinājums bijis šļūkšanas pakalpojumam ( +5,49%), graudu kodināšanai ( +4,44%) un zāles smalcināšanai ( +4,26%).

Cenu apkopojums tiek veikts, pamatojoties uz novadu lauku attīstības speciālistu iesūtīto informāciju par 51 dažādu tehnisko pakalpojumu cenām visos Latvijas reģionos 2017. gadā. Tehnisko pakalpojumu cenas veidojas, saskaitot degvielas, darbaspēka un pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas, kā arī pakalpojuma sniedzēja vēlamo peļņu. Tehnisko pakalpojumu cenas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa (bez PVN).

Tehnisko pakalpojumu cenu izmaiņas 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, redzamas 1. tabulā: cenas, kas palielinājušās, iekrāsotas sārtā krāsā, cenas kas samazinājušās – zilā krāsā.

1. tabula Vidējo tehnisko pakalpojumu cenu salīdzinājums Latvijā 2017. un 2016. gadā

Populārāko tehnisko pakalpojumu cenu līmenis reģionos ir atšķirīgs (skatīt 2. tabulu). Pērn, tāpat kā 2016. gadā, cenu līmenis vidēji viszemākais bija Kurzemē, savukārt visaugstākais Pierīgā.

Secinām, ka viena pakalpojuma cenas reģionos ļoti krasi atšķiras. Vislielākās cenu atšķirības bijušas: graudu kaltēšanai (Zemgalē: 3,05 eiro/t, Latgalē: 8,46 eiro/t, kas ir par 177% vairāk), sniega šķūrēšanai ( Latgalē: 17,33 eiro/h, Pierīgā: 32,46 eiro/h, kas ir par 87% vairāk), kartupeļu novākšanai ar kombainu ( Kurzemē: 157,50 eiro/ha, Pierīgā: 258,33 eiro/ha, kas ir par 64% vairāk), kravas automobiļa (kravnesība 1,5–10,0 t) nomai (Zemgalē: 0,50 eiro/km, Vidzemē: 0,81 eiro/km, kas ir par 61% vairāk), organisko mēslu izkliedēšanai (Zemgalē: 2,34 eiro/t, Pierīgā: 3,59 eiro/t, kas ir par 53% vairāk).

Lai cenu atšķirības starp reģioniem būtu vieglāk analizēt, sārtā krāsā iekrāsotas tās cenas, kas ir vismaz par 15% lielākas nekā attiecīgā pakalpojuma vidējā cena Latvijā, zilā krāsā iekrāsotas tās cenas, kas ir vismaz par 15% mazākas nekā attiecīgā pakalpojuma vidējā cena Latvijā.

2. tabula Vidējās tehnisko pakalpojumu cenas Latvijā 2017. gadā reģionu griezumā

Tehnikas pakalpojumu cenu atšķirības reģionos lielā mērā ietekmē saimniecību specializācija lauksaimniecības nozarē, kā arī pieprasījuma un piedāvājuma attiecība konkrētajiem tehniskajiem pakalpojumiem. Ja piedāvājums lielāks par pieprasījumu, tad pakalpojuma tirgus cena ir zemāka. Ja pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, tad pakalpojuma tirgus cena ir augstāka. LLKC novadu lauku attīstības speciālisti, kuri piedalījās tehnisko pakalpojumu cenu apkopošanā, apstiprina, ka ir tehniskās operācijas, kurām pakalpojumu sniedzēju skaits novados ir ļoti mazs, līdz ar to arī konkrēto pakalpojumu cenas ir augstākas.

Vēl tehnisko pakalpojumu cenas ir atkarīgas no tā, cik liels darba apjoms ir jāveic – cik liela platība vai produkcijas apjoms ir jāapstrādā. Jo mazāka platība vai produkcijas daudzums jāapstrādā, jo pakalpojuma cena par 1 hektāru, tonnu vai kilometru ir lielāka. Sniedzot pakalpojumus mazās platībās, pakalpojuma sniedzējam ir lielākas izmaksas pārbraucienu dēļ, un ir zemāks darba ražīgums.

Tāpat kā pērn, arī šogad pašu izplatītāko tehnisko pakalpojumu tirgus cenām pievienojam klāt tehnisko operāciju veikšanas izmaksas, kuras aprēķinājis LLKC Inženiertehniskās nodaļas vadītājs Jānis Kažotnieks. Pašizmaksas pozīcijas ir tehnikas nolietojums, darbaspēka izmaksas, degvielas izmaksas, remontu un apkopju izmaksas.

Tehnikas nolietojums aprēķināts, pamatojoties uz vidējo tirgus cenu tehnikai, kas atbilst konkrētās jaudas prasībām un tehniskajiem parametriem (minēti pie pakalpojuma nosaukumiem). Darbaspēka izmaksas aprēķinātas, izmantojot darbaspēka stundas tarifa likmi – 7 eiro/h un reizinot to ar vidējo ilgumu viena hektāra apstrādei.  Dīzeļdegvielas patēriņš piemērots sekojoši: aršanai 19 litri/h, kultivēšanai 22 litri/h, graudaugu sējai ar kombinēto agregātu 23 litri/h, smidzināšanai 12 litri/h, minerālmēslu izkliedei 12 litri/h, pļaušanai 15 litri/h, presēšanai 21 litrs/h, kulšanai 36 litri/h.

Izmantojot iepriekš minētos datus, ir iegūtas tehnisko pakalpojumu pašizmaksas, kas redzamas 3. tabulā.
 

3. tabula Tehnisko operāciju veikšanas izmaksas un vidējo tirgus cenu salīdzinājums Latvijā 2017. gadā 

Analizējot 3. tabulas datus, uzskatāmi redzam, ka pakalpojumu tirgus cenas ir lielākas par pašizmaksām. Būtiskākās atšķirības ir smidzināšanai, kur vidējā pakalpojuma cena viena hektāra apstrādei par 11.70  eiro pārsniedz pašizmaksu, minerālmēslu izkliedēšanai, kur vidējā pakalpojuma cena viena hektāra apstrādei par 10.43  eiro pārsniedz pašizmaksu, un kultivēšanai (darba platums 4 –6 metri), kur vidējā pakalpojuma cena viena hektāra apstrādei par 10.13 eiro pārsniedz pašizmaksu.

Pašizmaksu un tirgus izmaksu starpības varētu būt skaidrojamas jau ar iepriekš minēto faktoru – pieprasījuma un piedāvājuma attiecību tirgū. Ja pieprasījums pēc konkrētā tehniskā pakalpojuma ir lielāks nekā piedāvājums, tehniskā pakalpojuma sniedzējs var palielināt pakalpojuma cenu, nosakot augstāku iegūstamās peļņas procentu.  

Ja vēlaties aprēķināt tehnikas izmaksas savā saimniecībā, varat izmantot LLKC izstrādāto tehnikas izmaksu aprēķināšanas rīku, kas pieejams LLKC mājaslapā sadaļā “Noderīgi”, apakšsadaļā “Tehnikas izmaksu aprēķins”, tiešsaistes adrese: http://laukutikls.lv/riki/tehnikas_aprekins/ ).

Ja jums rodas kādi jautājumi par tehnisko pakalpojumu vidējām cenām, sazinieties ar ekonomikas konsultanti Lieni Dabiņu (tālr. 63050220, mob. tālr. 26328248, e-pasts: liene.dabina@llkc.lv). Savukārt par tehnikas izmaksu aprēķiniem varat sazināties ar Jāni Kažotnieku (tālr. 63050220, mob. tālr. 26660676, e-pasts: janis.kazotnieks@llkc.lv).

Liene Dabiņa,

LLKC ekonomikas konsultante