You are here

Pieņem projektus atbalstam jaunaudžu retināšanai un nopostītu mežaudžu atjaunošanai

Mežsaimniecība

Līdz 27. septembrim Lauku atbalsta dienests pieņems projektus pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” divās aktivitātēs.

Aktivitātē “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” (50 000 eiro). Atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams. Iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Aktivitātē “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošana” kopējais publiskais finansējums ir 6 000 000 eiro. Aktivitātē kā atbalstāma tiek attiecināta tikai jaunaudžu retināšana. Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2023. gada 1. septembrim.

LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) aicina meža īpašniekus apmeklēt informatīvos seminārus par ES atbalsta saņemšanas iespējām un nosacījumiem gan klātienē, gan attālināti Zoom platformā. Par plānotiem semināriem var uzzināt šeit

Savukārt MKPC speciālisti var palīdzēt meža īpašniekiem ar padomu, praktiski projektu sagatavošanā un iesniegšanā.

Plašāka informācija un projekta iesnieguma veidlapa pieejama LAD mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta veidi".